Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

NORUM

Norum kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Norums kyrka
Norums kyrka
Foto (år 1919): Bernard Hegardt
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Norums socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Norums kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Inlands Nordre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1845 Spekeröd
1845 - 1972 Ödsmål
1972 - 1991 Norum (+ Ödsmål)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Stenungsunds pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Norum

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Norum

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Norums socken
Stenungsunds municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Norums socken
Stenungsunds municipalsamhälle

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Norum
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Norums socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Norums socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Norums socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1584 Norums socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Inlands Släktforskare
Stenungsunds Hembygdsförening
Stora Askeröns Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost