Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

RÖNNING
(RÖNNÄNG)

Rönning (Rönnäng) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Åstol närmast, Kårevik överst till vänster och Dyrön till höger
Åstol närmast, Kårevik överst till vänster och Dyrön till höger
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Rönnäng.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Indelningsändringar


Bildad som kapellförsamling inom Stenkyrka socken 1794; egen socken 1920.

Gårdar


Rönnings socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Rönnängs kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Tjörn

Län


1794 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


1794 - 1920 Stenkyrka
1920 - 1991 Rönning (+ Kläsholmen)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Tjörns pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Rönnäng

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Rönnäng

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Rönnängs socken
Blekets municipalsamhälle (-)
Stora Dyröns municipalsamhälle (-)
Tjörnekalvs municipalsamhälle (-)
Åstols municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Rönnängs socken [ändra "%F6" i adressen till "ö"]
Blekets municipalsamhälle
Dyröns municipalsamhälle
Åstols municipalsamhälle [ändra "%E5" i adressen till "å"]

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Rönnäng

Tjörns Släktforskare
Kyrkoboksregister m.m.
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Rönnängs socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Rönnängs socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Rönnängs socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1591 Rönnängs socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
De Seglade För Tjörn
Tjörns Hembygdsförening
Tjörns Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost