Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

SKAFTÖ

Skaftö kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Gåsö (Skaftös sydspets med Islandsberg till vänster vid horisonten)
Gåsö
(Skaftös sydspets med Islandsberg till vänster vid horisonten)
Foto (från 1920- eller 30-talet): Ekstrands Eftertr., Lysekil
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Utbröts ur Molands socken 1888 och omfattar bl.a. de tidigare kapellförsamlingarna Fiskebäckskil och Grundsund.

Gårdar


Skaftö socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Röds kapell
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Ordost (Västre häradet)

Län


1888 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


1888 - 1924 Moland
1924 - 1961 Skaftö
1962 - 1991 Skaftö (+ Bokenäs och Dragsmark)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Lysekils pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Skaftö

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Skaftö

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Skaftö socken
· Lantmäterimyndigheten:
Skaftö socken
Östersidans municipalsamhälle [ändra "%F6" i adressen till "ö"]
Se också:
Fiskebäckskil
Grundsund

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Skaftö
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Skaftö socken
Fiskebäckskil
Grundsund

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Skaftö socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Skaftö socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1594 Skaftö socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen Orusts Släktforskare
Skaftö Gille
Skaftö Hembygdsförening
Sällskapet Strömstierna

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost