Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

SMÖGEN

Smögen kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Kongshamn)
Smögen, med kyrkan till höger
Smögen, med kyrkan till höger
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Utbröts ur Kongshamn 1924.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Smögens kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Sotenäs

Län


1924 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Kongshamn

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Sotenäs pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Smögen

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Smögen

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Smögens kommun (-)
Smögens municipalsamhälle (-)
Hasselösunds municipalsamhälle (-)
Askums socken
· Lantmäterimyndigheten:
Smögens municipalsamhälle [ändra "%F6" i adressen till "ö"]
Askums socken

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Smögen
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Askums socken
Kungshamn

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Askums socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Askums socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1532 Askums socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Smögens Hembygdsförening
Sotenäs Personhistoriska Förening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Kongshamn)
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost