Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

STENKYRKA

Stenkyrka kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Hovlandaåns dalgång mot Säby kile (Nederst Kollekärr, före utbyggnaden)
Hovlandaåns dalgång mot Säby kile
(Nederst Kollekärr, före utbyggnaden)
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Utbrutna: Kläsholmen och Rönning 1794.

Gårdar


Stenkyrka socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Stenkyrka kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Tjörn

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1794 Stenkyrka (+ Klövedal och Valla)
1794 - 1920 Stenkyrka (+ Kläsholmen, Klövedal, Rönning och Valla)
1920 - 1991 Stenkyrka (+ Klövedal och Valla)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Tjörns pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1730 och 1822.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Stenkyrka

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Stenkyrka

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Stenkyrka socken
Blekets municipalsamhälle (-)
Skärhamns municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Stenkyrka socken
Blekets municipalsamhälle
Skärhamns municipalsamhälle [ändra "%E4" i adressen till "ä"]

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Stenkyrka

Tjörns Släktforskare
Kyrkoboksregister m.m.
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Stenkyrka socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Stenkyrka socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Stenkyrka socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1600 Stenkyrka socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
De Seglade För Tjörn
Tjörns Hembygdsförening
Tjörns Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost