Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

SVARTEBORG

Svarteborg kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Svarteborgs kyrka
Svarteborgs kyrka
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Införlivade: Aspang senast 1391 samt Tose i slutet av 1500-talet (bestod som jordebokssocken till 1888).

Gårdar


Svarteborgs socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Svarteborgs kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Tunge

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1921 Foss
1921 - 1961 Svarteborg
1962 - 1991 Svarteborg (+ Berfeldal)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Munkedals pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Svarteborg

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Svarteborg

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Svarteborgs socken
· Lantmäterimyndigheten:
Svarteborgs socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Svarteborg
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Svarteborgs socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Svarteborgs socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Svarteborgs socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1603 Svarteborgs socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Svarteborgs Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost