Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

TORSBY

Torsby kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Torsby kyrka
Torsby kyrka
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Torsby socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Torsby kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Inlands Söndre

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1961 Torsby (+ Harestav och Löcke)
1962 - 1991 Torsby (+ Harestav, Löcke och Malstrand)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Torsby pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1760.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Torsby

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Torsby

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Torsby socken
· Lantmäterimyndigheten:
Torsby socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Torsby
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Torsby socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Torsby socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Torsby socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1610 Torsby socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Inlands Släktforskare
Torsby, Harestads och Lycke Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost