Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

VISTELAND
(VÄSTERLANDA)

Visteland (Västerlanda) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Vistelands kyrka
Vistelands kyrka
Foto (år 1946): John Söderberg
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Västerlanda.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Gårdar


Vistelands socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Västerlanda kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Torpe

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1970 Göteborg och Båhus
1971 - 1997 Älvsborg
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Hjartum

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Lilla Edets pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Västerlanda

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Västerlanda

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Västerlanda socken
· Lantmäterimyndigheten:
Västerlanda socken [ändra "%E4" i adressen till "ä"]

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Västerlanda
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Västerlanda socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Västerlanda socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Västerlanda socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1824 Västerlanda socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Trollhättebygdens Släktforskare
Västerlanda Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost