Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

VREM

Vrem kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Kville)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Uppgick i Kville kyrkosocken i slutet av 1500-talet, men bestod som jordebokssocken åtminstone till 1625-26.

Gårdar


Vrems socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Stora Vrem (där sannolikt kyrkan låg)
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Kville

Län


Båhus
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Kville
Arkiv

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Kville socken
· Lantmäterimyndigheten:
Kville socken
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Kville socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Kville socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Kville socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1564 Kville socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Hamburgsunds Bildarkiv
Kville Hembygdsarkiv
Kville Hembygds- och fornminnesförening
Tanums Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Kville)
Anbytarforum (Kville)
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost