Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

KROKSTRAND

Krokstrand kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Skede)
Krokstrand vid Iddefjorden
Krokstrand vid Iddefjorden
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Också Björneröd och Kroken.

Indelningsändringar


Kyrkobokföringsdistrikt inom Skede socken, bildat 1922.

Upplöst 1966.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Krokstrands kapell
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Vätte

Län


Göteborg och Båhus
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Skede
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Skee

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Skee

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Björneröd och Krokens municipalsamhälle (-)
Skee socken
· Lantmäterimyndigheten:
Skee socken

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Krokstrand
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Skee socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Skee socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Skee socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1595 Skee (Skede) socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Skee Sockens Hembygdsförening
Strömstads Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Skede)
Anbytarforum (Skede)
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost