Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

ÅBY

Åby kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Tossene)
Åby säteri, där sockenkyrkan troligen låg (Intill huvudbyggnaden finns murrester efter vad som sägs vara ett kapell, vilket alltså kan vara Åby kyrka)
Åby säteri, där sockenkyrkan troligen låg
(Intill huvudbyggnaden finns murrester efter vad som sägs vara ett kapell,
vilket alltså kan vara Åby kyrka)
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Arkiv
Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändring


Uppgick i Tossene senast 1544.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Åby (där sannolikt kyrkan låg)
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Historik


I biskop Eystein Aslakssons jordebok över Oslo stift ("Den röde bok") uppges hur mycket Åby kyrka ägde år 1391, vilket visar att det rörde sig om en sockenkyrka, då en s.k. högendiskyrka (privat gårdskyrka) inte skulle återfinnas i kyrkans jordebok.

När kronans första jordebok upprättades 1544 fanns socknen inte längre.
Regionalt

Skeppreda (härad)


Sotenäs
Arkiv

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Tossene socken
· Lantmäterimyndigheten:
Tossene socken
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Tossene socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Tossene socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Tossene socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1612 Tossene socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Hembygdsföreningen Sotenäsgillet
Sotenäs Personhistoriska Förening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Tossene)
Anbytarforum (Tossene)
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost