Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Brasäters socken
(Brastad)

Brasäter (Brastad) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Brastadh Sochn:

64 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 52 gårdar x 1 mantal, 5 x 1/2 och 7 x 1/4.

Sammanlagt 56 1/4 mantal, varav 20 1/2 skatte (21 jbg), 1 1/2 prästebol (3), 19 1/4 krono (24), 1 kyrko (1), 9 insockne frälse (10) och 5 utsockne frälse (5).

Dessutom ej mantalssatta: 1 sätegård (Hålma) och 2 åkrar/ängar (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Angård
Backa
     1 Backa Stora
     2 Backa Lilla
Barkedal
Berg
Berga
Biberg
Brastad
     1
     2
Bräcke
Groröd
     2 Groröd Norr
     3
     4
Gåseberg
Hals (Halls)
     1 Hals Store
     2 Hals Lille
Hede, Lilla (Hee Lilla)
     2
Hede, Stora (Hee Stora)
     1
Heden
Holländaröd
Holma | bildad genom sammanslagning av Holma med Lunderäng samt Holmeröd, Näs, Torp och Östergård
     2
Holmeröd | se Holma
Häller
Härmundsröd (Hermansröd)
Immestad
     1 Immestad Lilla [kallas Ödeg.]
     2 Immestad Övra
     3 Immestad Nedra
Knarrevik
Kärr
Lid (Lie)
Lund
Lunderäng | se Holma
Lycke
Medbo
Nolby
Nordkila (Norrkila)
Näs | se Holma
Nöteberg
Prästtorp (Prässtorp)
Ryk (Ryg)
     1
     2
Ryxö (Rixön)
     1
     2
Rörvall
     1 Rörvall Söder
     2 Rörvall Norr
Sköllungen (Skällungen)
     1
     2
Säleby
     1 Säleby Övra
     2 Säleby Nedra
Säm
     2 Nord-Säm (Säm Norr)
     4 Väster-Säm (Säm Västra)
     5
Sämstad
Tegen
Torp | se Holma
Tuntorp
     1 Nord-Tuntorp (Tuntorp Norr)
     2 Tuntorp Lilla
     3 Tuntorp Övre
     4 Tuntorp Nedre
Tänum
Ödsmål
Öhed
Öna (Önna)
Östebo (Österbo)
Östergård | se Holma
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost