Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Foss socken

Foss kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Fåß Sochn:

78 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/4 mantal, 51 x 1, 11 x 1/2, 13 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 61 1/4 mantal, varav 18 1/2 skatte (20 jbg), 5 1/8 prästebol (8), 12 krono (16), 3 1/4 kyrko (4), 4 1/2 kloster (5), 9 3/4 insockne frälse (14) och 8 1/8 utsockne frälse (11).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Fooß Prästegårdh), 1 sätegård (Torreby), 1 torp (under prästgården), 1 klockarebol (under prästgården), 5 ängar (krono), 4 sågekvarnar (3 krono och 1 kloster), 3 kvarnar (1 krono och 2 kloster), 1 sågefors (kloster) och 1 laxfiske (krono).

(Observera att 1697 års jordebok bara är en av flera källor till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


A B E F G H J K L M N O P R S T U V Y Å Ö
Källor (se förklaring)

1. 1697 års jordebok.
2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Amunderöd


7/8 (1) mtl

Jordeboksgårdar


1 Amunderöd Nordg.
        1/2 mtl kr
2 Amunderöd Sörg.
        3/8 (1/2) mtl sk [från ins fr till sk 1694, och åter till ins fr 1699]
Blev inte formellt delad i två jordeboksgårdar förrän tidigast under slutet av 1800-talet. I äldre jordeböcker framgår dock av marginalnoteringar jordnatur och mantal för det som senare skulle bli de olika jordeboksgårdarna, och det är dessa uppgifter i 1697 års jordebok som anges ovan. Nord- resp. Sörgarden användes i dagligt tal om de båda delarna långt innan den formella delningen.

Berg


3 mtl

Jordeboksgårdar


1 Berg Overg. (Oppeg.)
        1 mtl sk
2 Berg Nedeg.
        1 mtl sk
3 Berg Mellomg.
        1 mtl ins fr

Björed


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Björid

Jordeboksgård


1 Björed
        1/4 mtl prb

Brevik


2 3/4 (3) mtl

Jordeboksgårdar


1 Nedre Brevik
        1 mtl uts fr
2 Övre Brevik Nordg.
        1 mtl ins fr
3 Övre Brevik Sörg.
        3/4 (1) mtl sk
Nedre Brevik var tidigare säteri med namnet Saltkälen [Saltkällan] eller Ulrikestad [Ulricestad].

Bråland


2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Nordre Bråland
        1 mtl kr
2 Söndre Bråland
        1 mtl kr

Börby


1 (2) mtl

Namn


LM, JR, EK: Bårby

Jordeboksgårdar


1 Börby
        1/2 (1) mtl kr
2 Börby
        1/2 (1) mtl sk

Ellingeröd


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Ellingeröd
        1/2 mtl ins fr

Elseröd


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Elseröd
        1/4 mtl kr

Enern


1 torp

Jordeboksgård


- Enern
        1 torp kr

Fjäll


1/4 mtl

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Fjäll
        1/4 mtl uts fr

Foss


3 [4] mtl

Jordeboksgårdar


1 Foss Prästeg.
        1 prästg [ej mantalssatt i JB 1697; senare 1 mtl kr]
2 Store Foss Österg.
        1 mtl kr
3 Store Foss Västerg.
        1 mtl kr
4 Lille Foss
        1 mtl kr
Se också Skogen i Svarteborgs s:n.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Foss s:n)
1485 - 5:925/666
1517 - 22:116/88
1517 - 22:118/90
1538 - 15:541/664

Frötorp


1 mtl

Jordeboksgård


1 Frötorp
        1 mtl uts fr
Se också Ödegarden.

Fätorp


1/2 mtl

Jordeboksgård


1 Fätorp
        1/2 mtl ins fr

Föleby


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Faleby

Jordeboksgård


1 Föleby
        1 mtl kr

Germunderöd


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Järmunderöd

Jordeboksgård


1 Germunderöd
        1 mtl sk

Hede


1 mtl

Jordeboksgård


1 Hede
        1 mtl sk

Hensbacka


1 mtl

Jordeboksgård


1 Hensbacka
        1 mtl ins fr

Holmen


1 mtl

Jordeboksgård


1 Holmen
        1 mtl ins fr

Holt


1/2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Hult

Jordeboksgård


1 Holt
        1/2 mtl kr

Houga


1/2 mtl

Namn


LM, EK: Hoga
JR: Hova

Jordeboksgård


1 Houga
        1/2 mtl sk

Jonsäng


1 äng

Jordeboksgård


1 Jonsäng
        1 äng kr
Järmunderöd, se Germunderöd

Kampstorp


1 mtl

Jordeboksgård


1 Kampstorp
        1 mtl uts fr

Kasen


1/8 mtl

Namn


JR: Kasan

Jordeboksgård


1 Kasen
        1/8 mtl uts fr
Kasen, se också Liane och Kasen

Kila


1 mtl

Jordeboksgård


1 Kila
        1 mtl ins fr

Kleva


3/4 mtl

Jordeboksgårdar


1 Söndre Kleva
        1/2 mtl kr
2 Nordre Kleva
        1/4 mtl sk

Kongsmarken


1 äng

Namn


LM: Kungsmarken
JR, EK: -

Jordeboksgård


- Kongsmarken
        1 äng kr

Kviström


3/4 (1) mtl

Jordeboksgård


1 Kviström
        3/4 (1) mtl kl

Kvärndöl


1/2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Kvarndal

Jordeboksgård


1 Kvärndöl
        1/2 mtl kl

Langeland


1 äng

Namn


LM: -
JR, EK: Långeland

Jordeboksgård


1 Langeland
        1 äng kr

Lenas Holme


- [1 skl lght]

Jordeboksgård


1 Lenas Holme
        - [ej med i JB 1697; senare 1 skl lght]

Liane


1/4 mtl

Jordeboksgård


2 Liane
        1/4 mtl ins fr

Liane och Kasen


1/8 mtl

Namn


LM: Lianekasen

Jordeboksgård


1 Liane och Kasen
        1/8 mtl prb

Löcke, Nedre


1/2 (1) mtl

Namn


LM, JR, EK: Nedre Lycke

Jordeboksgård


2 Nedre Löcke
        1/2 (1) mtl prb

Löcke, Övre


3/4 (1) mtl

Namn


LM, JR, EK: Övre Lycke

Jordeboksgård


1 Övre Löcke
        3/4 (1) mtl sk

Lökeberg


1 mtl

Jordeboksgård


1 Lökeberg
        1 mtl sk

Munkedal


1/2 (1) mtl

Jordeboksgård


1 Munkedal
        1/2 (1) mtl kl


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Möe

Jordeboksgård


1
        1 mtl ky

Nyrödet


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Nyröd

Jordeboksgård


1 Nyrödet
        1/4 mtl kr

Närestad


1 mtl

Jordeboksgård


1 Närestad
        1 mtl prb

Ollveden


1/2 mtl

Namn


LM, JR, EK: Åleveden

Jordeboksgård


1 Ollveden
        1/2 mtl ins fr

Overtorp


1 mtl

Namn


LM: Åtorp
JR, EK: Övre Torp

Jordeboksgård


1 Overtorp
        1 mtl kr

Pilegard


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Pilegård

Jordeboksgård


1 Pilegard
        1 mtl kr

Ryssvarp


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Risvarp

Jordeboksgård


1 Ryssvarp
        1/4 mtl uts fr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1485 - 5:925/666

Röd


1 mtl

Jordeboksgård


1 Röd
        1 mtl sk

Röstorp


1 1/2 mtl

Jordeboksgårdar


1 Store Röstorp
        1 mtl sk
2 Lille Röstorp
        1/2 mtl sk
Saltkälen [Saltkällan], se Brevik

Sjörix


2 mtl

Namn


LM, EK: Sjöris
JR: Sjöritz

Jordeboksgårdar


1 Östre Sjörix
        1/2 mtl ins fr
2 Store Sjörix
        1 mtl uts fr
3 Västre Sjörix
        1/2 mtl uts fr

Skageröd


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Skaveröd

Jordeboksgård


1 Skageröd
        1 mtl sk

Skarnhälla


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Skarnhälla
        1/4 mtl ins fr
Skogen, se Foss

Skrede


1 mtl

Namn


LM, JR, EK: Skree

Jordeboksgård


1 Skrede
        1 mtl ky

Skulevik


5/8 (1) mtl

Jordeboksgård


1 Skulevik
        5/8 (1) mtl sk

Skälleröd


1/2 (1) mtl

Namn


JR: Skäleröd

Jordeboksgård


1 Skälleröd
        1/2 (1) mtl ky

Smedberg


2 mtl

Namn


JR: Smeberg

Jordeboksgårdar


1 Nordre Smedberg
        1 mtl uts fr
2 Söndre Smedberg
        1 mtl uts fr

Småröd


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Småröd
        1/4 mtl ins fr

Sommartun


1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Sommartorn

Jordeboksgård


1 Sommartun
        1/4 mtl kr

Stale


1 1/4 (2) mtl

Jordeboksgårdar


1 Nordre Stale
        3/4 (1) mtl kl
2 Söndre Stale
        1/2 (1) mtl kl

Stene


1 mtl

Jordeboksgård


1 Stene
        1 mtl prb

Stuveryr


1/4 mtl

Namn


JR: Stuveröd

Jordeboksgård


1 Stuveryr
        1/4 mtl ky

Stärkestad


1/4 mtl

Jordeboksgård


1 Stärkestad
        1/4 mtl kr

Svinebacka


1 mtl

Jordeboksgård


1 Svinebacka
        1 mtl ins fr

Säleby


1 [1 1/4] mtl

Jordeboksgårdar


1 Västre Säleby
        1 klockarebol [ej mantalssatt i JB 1697; senare 1/4 mtl kr]
2 Östre Säleby
        1 mtl sk
Torp, se Overtorp

Torpet


3/8 (1/2) mtl

Jordeboksgård


1 Torpet
        3/8 (1/2) mtl prb

Trättholmen


- [1 torp]

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Trättholmen
        - [ej med i JB 1697; senare 1 torp]

Töreby


- [1 mtl]

Namn


LM, JR, EK: Torreby

Jordeboksgård


1 Töreby
        1 sätegård [ej mantalssatt i JB 1697; senare 1 mtl ins fr]

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108
Ulrikestad [Ulricestad], se Brevik

Vadholmen


1 äng

Jordeboksgård


- Vadholmen
        1 äng kr

Vässby


1 mtl

Jordeboksgård


1 Vässby
        1 mtl ins fr

Ysby


2 (3) mtl

Namn


LM, JR, EK: Ödsby

Jordeboksgårdar


1 Övre Ysby
        1/2 (1) mtl kr
2 Nedre Ysby
        1 mtl sk
3 Ysby Sörg.
        1/2 (1) mtl uts fr
Åleveden, se Ollveden
Åtorp, se Overtorp

Öbön


1 1/4 mtl

Namn


LM, JR, EK: Öbbön

Jordeboksgård


1 Öbön
        1 1/4 mtl sk

Ödegarden


1 äng

Namn


Också: Ödegården
LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


- Ödegarden
        1 äng kr
U. Frötorp, enl. JB 1697. Saknar namn där, liksom i senare jordeböcker åtminstone t.o.m. 1750. Har i jordeböckerna 1 tunna landskyld, vilket motsvarar 1/4 gård eller en ödegård. Och i storskifteshandlingarna 1778 kallas en del av Frötorps ägor Ödegården, vilket då bör vara denna i jordeböckerna namnlösa äng.
Ödsby, se Ysby

Ödsmål


1 mtl

Jordeboksgård


1 Ödsmål
        1 mtl sk

Önnebacka


1/8 (1/4) mtl

Jordeboksgård


1 Önnebacka
        1/8 (1/4) mtl prb
Övertorp, se Overtorp

Öxna


1 mtl

Jordeboksgård


1 Öxna
        1 mtl prb
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost