Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Hodals socken
(Hogdal)

Hodal (Hogdal) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Hougdahl Sochn:

33 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 21 gårdar x 1 mantal, 5 x 1/2, 6 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 25 1/8 mantal, varav 7 skatte (7 jbg), 1 prästebol (2), 12 5/8 krono (19) och 4 1/2 ofrimans frälse (5).

Dessutom ej mantalssatta: 2 ödegårdar (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Anneröd
Brehult
     2
Dyne
Fjälla
Fristorp
Gåshult
     1
Gåshult, Södra | gemensam ägovidd med Mörk
     2
Hallind
Hjälmberg
Hogdal
     1 Hogdal Stora
     2 Hogdal Lilla
Hustyft
     2
Hälle
Ingeborgröd (Ingeborgsröd, Ingeboröd) | ödeg.
Kasen, se Trosshult med Spekeberg och Kasen
Kavleröd
Kongbäck (Kungbäck)
Medby
Mörk | gemensam ägovidd med Södra Gåshult
Nordby
     1 Nordby Nederg.
     2 Nordby Uppeg.
Ramdal
Skaveröd
Skjuleröd
Skogar
Spekeberg, se Trosshult med Spekeberg och Kasen
Strand
Stuveröd
Sundby
     2
Torgersbo
Torp
Trosshult med Spekeberg och Kasen | 3 torp u. Dyne
Uppegärde
Åmåt (Åmått)
Ånneröd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost