Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Krokstads socken

Krokstad kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Krogstadh Sochn:

81 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 41 gårdar x 1 mantal, 19 x 1/2, 1 x 3/8, 15 x 1/4 och 5 x 1/8.

Sammanlagt 55 1/4 mantal, varav 40 1/8 skatte (54 jbg), 1 3/4 prästebol (3), 7 5/8 krono (15), 3 1/4 kyrko (6), 1/2 kloster (1) och 2 utsockne frälse (2).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Krogstadh Prästegårdh), 1 torp (under prästgården), 9 husmän (6 skatte och 3 prästebol), 1 fjällsäter (krono), 1 åker/äng (prästebol) och 3 ängar (1 skatte, 1 krono och 1 kyrko).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Almuntorp
Alnäs
     3
Bergane
Bodilsröd
Borgen
     1 Borgen Nordg.
     2 Borgen Sörg.
Bråmarken (Bromark)
Bråröd
Budalen
     1
Budalen och Fjället
     2
Elseröd
Fjället, se Budalen och Fjället
Fjället, se Hällan och Fjället
Fjället, se Strömmarna och Fjället
Flåvene
Gerrebo
Gertrudseröd
Gunnarsbo
Gunnboröd (Gunboröd)
Guröd
Hajum
     3 Hajum Arvidstugan
     4 Hajum Västerg.
     5 Hajum Medstugan
     6
Hede
Hogane och Skälebräcka
Hult
Håfoss (Håffås)
     1 Håfoss Österg.
     2 Håfoss Västerg.
     3 Håfoss Nordg.
     4 Håfoss Sörg.
Hålteröd
Hällan och Fjället | torp
     2
Hällesäter
     1 Hällesäter Nedre
     2 Hällesäter Övre
Hässlebräcka
Högbergane
Högheden (Höghem)
Höghult
Högsäter
Jutehemman och Stenklev
Kasebo, se Restadtegen och Kasebo
Kasen, se Röstan Lilla, Kasen och Näset
Keddebo
Killingeröd
Klosterbergane
Korsbergane
Krokstad
     1 Krokstad Prästeg.
     2 Krokstad Sörg.
Kråkeröd (Krågeröd)
Kvarnen | torp
Köttnekärr
Lissletorp
Lövri
Medbön
Mon (Moen) | 2 torp u. Elseröd
     1 | torp
     2 | torp
Nordby (Norby)
     1 Nordby Överg.
     2 Nordby Nederg.
Näset, se Röstan Lilla, Kasen och Näset
Pölane (Pölarne)
Restad
     1 Restad Nordg.
     2 Restad Sörg.
     3 Restad Västerg.
Restadtegen och Kasebo (Röstategen och Kasebo)
     1
     2
Röane
Röd
     2
     3
Röstan Lilla, Kasen och Näset
Sandåker
Sivertorp
Skogen | torp u. Troneröd
Skåttene
Skälebräcka, se Hogane och Skälebräcka
Snaben
Solberg
Stenklev, se Jutehemman och Stenklev
Stockholm | torp
Strömmarna och Fjället
     1
     2
Systeröd
Säbo
Söbbön
Sönnerhult
Sörbo
     3
Tittelen | torp u. Troneröd
Torp
Troneröd
Vaglen
Viksten
Åseröd
Älingebo
Önne
     2
Österbön
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost