Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Löcke socken
(Lycke)

Löcke (Lycke) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Lycke Sochn:

37 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/2 mantal, 22 x 1, 8 x 1/2, 4 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 28 3/4 mantal, varav 12 skatte (13 jbg), 12 3/4 krono (17), 3/4 prästebol (2), 2 utsockne frälse (3) och 1 1/4 ofrimans frälse (2).

Dessutom ej mantalssatt: 1 holme (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Bremnäs
     1 Bremnäs Norg.
     2 Bremnäs Överg.
     3 Bremnäs Nederg.
     4 Bremnäs Österg.
     5 Bremnäs Västerg.
     6 Bremnäs Sörg.
Broberg
Erslycke
Gunneröd
Hea (Hean)
Instön
Klåverön (Klåverö)
     1 Klåverön Norg.
     2 Klåverön Bremseg.
     3 Klåverön Mellang.
Korsvik
Kroken
Kråkerön
     1 Kråkerön Stora
     2 Kråkerön Mellan
     3 Kråkerön Norra
Kulperöd
Lycke
     1 Lycke Prästg.
     2 Lycke Stora
     3 Lycke Östra
     4 Lycke Norra
     5 Lycke Västra
Ryr
     1 Ryr Lilla
     2 Ryr Stora
     3 Ryr Mellan
Skålleröd
Skårpedal
Tjuvkil
     1 Tjuvkil Norg.
     2 Tjuvkil Mellang.
     3 Tjuvkil Västerg.
     4 Tjuvkil Uppeg.
Tofta (Toftan)
Älgön
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost