Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Åcklands socken
(Ucklum)

Åckland (Ucklum) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Ucklum Sochn:

46 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 12 gårdar x 1 mantal, 3 x 3/4, 23 x 1/2, 7 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 27 5/8 mantal, varav 10 skatte (16 jbg), 7 5/8 krono (18), 1/2 prästebol (1) och 9 1/2 utsockne frälse (11).

Dessutom ej mantalssatt: 1 ålfiske (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


A B D E F G H K L P R S T U Å Ä
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Amdal

Jordeboksgård


1 Amdal
Hörde intill 1694 till Hjartums socken.

Backa

Jordeboksgård


1 Backa

Backane

Namn


LM, JR, EK: Backarna

Jordeboksgård


1 Backane
Torp.
Avstyckat från Dal.

Berg

Jordeboksgård


1 Berg

Bron

Namn


LM, JR: Broan

Jordeboksgård


1 Bron
Torp.
Avstyckat från Tosteröd.

Buxeröd

Jordeboksgård


1 Buxeröd

Byrholt

Namn


LM, JR, EK: Bjurhålt

Jordeboksgård


1 Byrholt

Dagfinseröd

Namn


LM, JR, EK: Daffinseröd

Jordeboksgård


1 Dagfinseröd

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1523 - 18:251/231

Dal

Jordeboksgårdar


1 Dal Bergeg.
2 Dal Mellomg.
3 Dal Österg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1465 - 3:868/632
Se också Backane.

Ekrera

Namn


Också: [Eckrorna]
LM, JR: Ekrerne
EK: Äckrorna

Jordeboksgård


1 Ekrera
Torp.

Frågott

Namn


LM: Kesås
JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Frågott
Torp.

Grössby

Namn


LM, JR: Grössbyn

Jordeboksgårdar


1 Grössby Mellomg. (Mellom-Grössby)
2 Grössby Österg. (Östre Grössby)
3 Grössby Nordg. (Nordre Grössby)
4 Grössby Sörg. (Söndre Grössby el. Sörbyn)

Hamra

Jordeboksgård


1 Hamra

Holkekärr

Namn


LM, JR, EK: Hålkekärr

Jordeboksgårdar


1 Holkekärr Sörg. (Söndre Holkekärr)
2 Holkekärr Nordg. (Nordre Holkekärr)

Huveröd

Jordeboksgårdar


1 Nordre Huveröd
2 Söndre Huveröd

Hällbolund

Namn


LM, JR, EK: Hällebolund

Jordeboksgård


1 Hällbolund
Torp.
Avstyckat från Tosteröd.

Härgudseröd

Namn


LM, JR, EK: Härgusseröd

Jordeboksgårdar


1 Härgudseröd Nordg. (Nordre Härgudseröd)
2 Härgudseröd Sörg. (Söndre Härgudseröd)
Kesås, se Frågott

Komperöd

Jordeboksgårdar


1 Store Komperöd
2 Lille Komperöd

Lunden

Jordeboksgård


1 Lunden

Pottebacken

Namn


LM, JR: Presstorp
EK: Prästtorp
Namnet ändrades officiellt till Presstorp 1896.

Jordeboksgård


1 Pottebacken

Prästegärde

Namn


LM, JR: Prästgärde

Jordeboksgård


1 Prästegärde

Röd

Jordeboksgårdar


1 Nordre Röd (Östre Röd)
2 Västre Röd (Röd Västerg.)
Se också Söndre Röd.

Röd, Söndre

Namn


LM, JR, EK: Södra Röd

Jordeboksgårdar


1 Söndre Röd
Säkerligen ursprungligen en del av Röd.

Sandbacka

Jordeboksgård


1 Sandbacka

Sköllunga

Jordeboksgårdar


1 Sköllunga Österg.
2 Sköllunga Västerg.
3 Sköllunga Overg.
4 Sköllunga Mellomg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1430 - 2:702/527
1431 - 3:708/508
1448 - 10:194/150
1540 - 13:659/746

Smedseröd

Jordeboksgård


1 Smedseröd

Stubberöd

Jordeboksgård


1 Stubberöd

Svartehallen

Namn


Också: Skogen

Jordeboksgård


1 Svartehallen

Svenshögen

Jordeboksgård


1 Svenshögen

Sågen

Jordeboksgård


1 Sågen

Tjurbacken

Jordeboksgård


1 Tjurbacken

Tolseröd

Namn


LM: Tollseröd
JR: Tållseröd
EK: Tålseröd

Jordeboksgård


1 Tolseröd

Torneröd

Namn


LM, JR, EK: Törneröd

Jordeboksgård


1 Torneröd

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1465 - 3:868/632

Tosteröd

Namn


LM, JR, EK: Tåsteröd

Jordeboksgårdar


1 Tosteröd Västerg.
2 Tosteröd Österg.
Se också Bron och Hällbolund.

Tönneröd

Jordeboksgård


1 Tönneröd
Ucklum, se Åckland

Åckland

Namn


LM, JR, EK: Ucklum

Jordeboksgårdar


1 Åckland Overg.
2 Åckland Nedeg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Åcklands s:n)
1448 - 10:194/150
1465 - 3:868/632
Äckrorna, se Ekrera
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost