Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Resteröds socken

Resteröd kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Resteröödh Sochn:

21 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 11 gårdar x 1 mantal, 8 x 1/2, 1 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 15 3/8 mantal, varav 6 3/8 skatte (9 jbg), 6 krono (9), 1 utsockne frälse (1) och 2 ofrimans frälse (2).

Dessutom ej mantalssatta: 2 ängar och 1 kvarn (alla krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Backa
Bäck med Lunden
Hög (Houg)
Håvhult
Höggeröd
     1 Höggeröd eller Hökeröd Stora
     2 Höggeröd Lilla
Klockaretoften | torp u. Resteröd
Knipen
Lunden
Lunden, se också Bäck med Lunden
Ranneberg
Resteröd
     1 Resteröd Västra
     2 Resteröd Östra
     3 Resteröd Västra
Restenäs
     2
Ryr
     1 Ryr Övra
     2 Ryr Nedra
Stinneröd
Strand
     1 Strand Västra
     2 Strand Östra
Tålleröd
Ulvesund
Vägeryr
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost