Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Römelands socken
(Romelanda)

Römeland (Romelanda) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Rommelandh Sochn:

114 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 32 gårdar x 1 mantal, 3 x 3/4, 34 x 1/2, 13 x 1/4 och 32 x 1/8.

Sammanlagt 58 1/2 mantal, varav 11 7/8 skatte (15 jbg), 42 5/8 krono (91), 1 3/4 prästebol (4) och 2 1/4 ofrimans frälse (4).

Dessutom ej mantalssatta: 1 torp (krono), 2 ängar (1 skatte och 1 krono) och 1 kvarn (ofrimans frälse).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Abborrvattnet
Alekärr
Barkeröd
Berget
Bokedal (Bogedal) | torp
Braseröd
Bron (Broan)
Bråta (Bråten)
Bräcke
Burås
Bäck (kallas Nedre Bäck)
Dala
Dalen
Diseröd
Drypetorp
Dyrröd (Dyröd)
Dössebacka
     1 Dössebacka Norra
     2 Dössebacka Östra
     3 Dössebacka Södra
     4 Dössebacka Västra
Grandalen
Grankärr
Gräsås
     1 Gräsås Sörg.
     2 Gräsås Norg. | torp
Grötevatten
Gömmet
     2 Gömmet Lilla
     3 Gömmet Stora
Hallevadet (Hällevad)
Hede
Holmevatten
Honeröd
     1 Honeröd Nederg.
     5 Honeröd Överg.
     6 Honeröd Nederg.
     7 Honeröd Håleg.
     8
Hungersvatten
Håffrekullen
Hålt
Häljeröd
Hällesvatten
     1 Hällesvatten Övra
     2 Hällesvatten Nedra
Hög
     1 Hög Sörg.
     2 Hög Norg.
     3 Hög Mellang.
Hökhålt (Höghålt)
Illekärr
Klarevatten (Klarvatten)
Koberg
Korsvatten | torp
Krogmaen | äng u. Romelanda
Kroken
Kållen
Lid
Lindebacken (Linnebacken)
Lindås (Linås)
Livelycke (Liflycke)
Lybeck (Lybäck)
Lyckan
Lysegården
Långevatten
Mjösund
Norrmannebo
     1 Norrmannebo Västra
     2 Norrmannebo Östra
     3 Norrmannebo Södra
Nöjevatten | torp
Plommeröd
Ranneberg
Romelanda
     1 Romelanda Sörg.
     2 Romelanda Annex
     3 Romelanda Överg.
     4 Romelanda Nederg.
     5 Romelanda Östra Nederg.
     6 Romelanda Östra Överg.
Rostock (Råstock)
     2
Ryr
     1 Ryr Västra
     2 Ryr Östra
Sandlid
Sanner
Signehög
Sjöås
Skår
Slätten
Slättås
Solberg
     1 Solberg Kockeg.
     2 Solberg Mellang.
     3 Solberg Överg.
     4 Solberg Österg.
     5 Solberg Bergeg.
     6 Solberg Västerg.
     7 Solberg Sörg.
     8 Solberg Nederg.
Springebacken
Stan
Stenhålt
Stensås (Stenås)
Stinneröd
     1 Stinneröd Västra
     2 Stinneröd Mellan
     3 Stinneröd Östra
Tattardalen (Tattaredalen)
Timmervatten
Tjurholmen
Torp
     1 Torp Östra
     2 Torp Västra
Tyfter
Valler
     1 Valler Västra
     2 Valler Östra
Vägen | torp
Välan
Åker | utj.
Åsen
     1
Åsen, Lilla | torp
     1
Äspholmen
     1 Äspholmen Stora
     2 Äspholmen Lilla
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost