Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Röra socken

Röra kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Röör Sochn:

47 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 22 gårdar x 1 mantal, 2 x 5/8, 13 x 1/2 och 10 x 1/4.

Sammanlagt 32 1/4 mantal, varav 14 3/4 skatte (21 jbg), 4 krono (7), 2 3/4 kloster (5), 3/4 prästebol (2), 9 adelns utsockne frälse (11) och 1 ofrimans frälse (1).

Dessutom ej mantalssatt: 1 teg (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


A B D F G H K L M N P R S T U V Ä Ö
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Asletorp


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Assletorp

Jordeboksgård


1 Asletorp
        (1 mtl)
Överf. t. Molands s:n 1857.

Basteskår


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Basteskår
        (1/2 mtl)

Berg


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Berg
        (1/2 mtl)

Björfjäll


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Björfjäll
        (1/4 mtl)

Blötekärr


(1 torp)

Namn


LM: Blötkärr
JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Blötekärr
        (torp)
JB 1881: U. Skredseröd.

Bossbräcka


(1/4 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Båtsbräcka

Jordeboksgård


1 Bossbräcka
        (1/4 mtl)

Brattås


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Brattås Västerg.
        (1 mtl)
2 Brattås Österg.
        (1 mtl)

Bua


(3/4 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Väster-Bua (Bua Västerg.)
        (1/2 mtl)
2 Öster-Bua (Bua Österg.)
        (1/4 mtl)

Bön


(5/8 mtl)

Jordeboksgård


1 Bön
        (5/8 mtl)

Dalby


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Dalby
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108
1422 -3:664/480

Dandalen


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Dandalen
        (1/2 mtl)

Fiskebäcksdalen


(1 torp)

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Fiskebäcksdalen
        (torp)
JB 1881: U. Gulliksröd.

Fundeskärr


(1/2 mtl)

Namn


JR: Fundeskär

Jordeboksgård


1 Fundeskärr
        (1/2 mtl)

Granbua


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Granbua
        (1/4 mtl)

Gulliksröd


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Gullixeröd

Jordeboksgård


1 Gulliksröd
        (1 mtl)
Se också Fiskebäcksdalen. Överf. t. Molands s:n 1857.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1430 - 2:702/527

Gökesäter


(1 1/2 mtl)

Namn


LM, JR: Göksäter

Jordeboksgårdar


1 Gökesäter Österg.
        (1/2 mtl)
2 Gökesäter Västerg.
        (1 mtl)

Henån


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Henån
        (1 mtl)
Se också Pinneröd.

Hougen


(1/2 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Hogen

Jordeboksgård


1 Hougen
        (1/2 mtl)

Hvena


(1 1/4 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Vena

Jordeboksgårdar


1 Lille Hvena
        (1/4 mtl)
2 Store Hvena
        (1 mtl)

Hällern


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Hällern
        (1/2 mtl)

Häröd


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Nedre Häröd (Häröd Nedeg.)
        (1 mtl)
2 Övre Häröd (Häröd Overg.)
        (1 mtl)

Högeliden


(1/2 mtl)

Namn


JR: Högelid

Jordeboksgård


1 Högeliden
        (1/2 mtl)

Kocketorp


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Kocketorp
        (1/4 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/267

Kolbuxeröd


(1 mtl)

Namn


JR: Kollbuxeröd

Jordeboksgård


1 Kolbuxeröd
        (1 mtl)

Kopperöd


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Kopperöd
        (1/4 mtl)

Kändalen


(1/4 mtl)

Namn


JR: Kindal

Jordeboksgård


1 Kändalen
        (1/4 mtl)

Kärra


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Kärra
        (1 mtl)

Lerskall


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Lerskall
        (1 mtl)

Lunden


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Lunden
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1424 - 14:40/33-34

Museröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Museröd
        (1 mtl)
Se också Muserödtegen.

Muserödtegen


(1 utj)

Namn


JR: Muserödstegen

Jordeboksgård


1 Muserödtegen
        (utj)
JB 1881: U. Museröd.

Naveröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Naveröd
        (1 mtl)

Nävrekärr


(1 mtl)

Namn


JR: Näverkärr

Jordeboksgård


1 Nävrekärr
        (1 mtl)
Se också Tegen.

Pinneröd


(1 torp)

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Pinneröd
        (torp)
JB 1881: U. Henån.

Prästbacka


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Prästbacka
        (1/2 mtl)

Rämmedalen


(5/8 mtl)

Jordeboksgård


1 Rämmedalen
        (5/8 mtl)

Röd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Röd
        (1 mtl)

Röra


(1 1/2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Lille Röra
        (1/2 mtl)
2 Store Röra
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Röra s:n)
1422 - 3:664/480
1424 - 14:40/34

Skredseröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Skredseröd
        (1 mtl)
Se också Blötekärr.

Svineviken


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Svineviken
        (1/2 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1423 - 14:39/33
1424 - 14:40/33-34

Tegen


(1 torp)

Namn


LM, JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Tegen
        (torp)
JB 1881: U. Nävrekärr.

Utegard


(1/2 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Utegård

Jordeboksgård


1 Utegard
        (1/2 mtl)

Utgard


(1 mtl)

Namn


LM, JR, EK: Utgård

Jordeboksgård


2 Utgard
        (1 mtl)
Vena, se Hvena

Äng


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Äng
        (1 mtl)

Ölseröd


(1/2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Ölseröd Nedeg.
        (1/4 mtl)
2 Ölseröd Overg.
        (1/4 mtl)
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost