Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Sanne socken

Sanne kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Sande Sochn:

36 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 10 gårdar x 1 mantal, 1 x 3/4, 10 x 1/2, 1 x 3/8, 7 x 1/4 och 7 x 1/8.

Sammanlagt 18 3/4 mantal, varav 14 1/2 skatte (28 jbg), 1/2 prästebol (1), 2 5/8 krono (5) och 1 1/8 kyrko (2).

Dessutom ej mantalssatt: 1 äng (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Bergeröd
Bjälkebräcka
Björnebön (Bönebön)
Björnåsen
Ed
Elseröd
Gatan och Storskogen
Gillane och Skogen
Gisslebo (Gislebo)
Heden
Hultane
Hällevad och Lite Gott (Hällevad och Litet Gott)
Kettelsröd
Kleva
Klåbungeröd
Kåröd
Kåtebol
Lersäter
     1 Lersäter Stora
     2 Lersäter Lilla
Lite Gott (Litet Gott), se Hällevad och Lite Gott
Lövås
Mossarna (Måsen), se Skogen och Mossarna
Pjäxeröd (Pixeröd)
Prästebol (Prästbol)
Ryr
     1 Ryr Lilla
     2
Skogen
     2
Skogen, se också Gillane och Skogen
Skogen och Mossarna (Skogen och Måsen)
     1
Skruckan
Stenarsbön
Storskogen, se Gatan och Storskogen
Stuveröd
Toröd
Troneröd
Ulkeröd
Vassbotten
Vattneröd
Åsneröd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost