Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Solbergs socken
(Solberga)

Solberg (Solberga) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Soolbergh Sochn:

89 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 2 gårdar x 1 1/2 mantal, 29 x 1, 9 x 3/4, 31 x 1/2, 1 x 3/8, 13 x 1/4, 3 x 1/8 och 1 x 1/16.

Sammanlagt 58 5/16 mantal, varav 22 1/4 skatte (32 jbg), 29 11/16 krono (45), 2 7/8 prästebol (7), 1/2 utsockne frälse (1) och 3 ofrimans frälse (4).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Kållßtorph Soolbergz Prästegårdh), 1 utjord (under prästgården) och 3 ängar (1 krono och 2 under prästgården).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


A B D E F G H I J K L N O P R S T V Å Ö
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Aröd

Jordeboksgårdar


1 Söndre Aröd
2 Nordre Aröd
3 Söndre Aröd

Björfjäll

Jordeboksgårdar


1 Store Björfjäll
2 Lille Björfjäll (Dalen)
3 Lille Björfjäll

Björröd

Jordeboksgårdar


1 Söndre Björröd
2 Nordre Björröd

Branehög

Jordeboksgård


1 Branehög

Brattön

Jordeboksgård


1 Brattön

Bräcke

Jordeboksgård


1 Bräcke

Bränna

Jordeboksgård


1 Bränna

Buderöd

Jordeboksgård


1 Buderöd
Dalen , se Björfjäll

Dammen

Jordeboksgård


1 Dammen

Dingelbu

Namn


LM, JR, EK: Dinglebo

Jordeboksgård


1 Dingelbu

Döttelsröd

Namn


LM, JR, EK: Dottersröd

Jordeboksgård


1 Döttelsröd

Ekåsen

Namn


LM, JR, EK: Ekås

Jordeboksgård


1 Ekåsen

Flögen

Jordeboksgård


1 Flögen

Guntorp

Jordeboksgård


1 Guntorp

Halltorp

Jordeboksgårdar


1 Store Halltorp
2 Lille Halltorp

Hammer

Namn


LM, JR, EK: Hammar

Jordeboksgård


1 Hammer

Hede

Jordeboksgård


1 Hede

Hedesängen

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Hedesängen
Torp.

Hegil

Namn


JR: Hegille

Jordeboksgård


1 Hegil

Helgeröd

Namn


LM, JR, EK: Häljeröd

Jordeboksgårdar


1 Store Helgeröd
2 Lille Helgeröd [Karlberg; Pinkeröd]

Holmen

Jordeboksgård


1 Holmen
Huneröd, se Trättebacken och Huneröd

Hvitsten

Namn


LM, EK: Vitsten
JR: Hvettsten

Jordeboksgårdar


1 Hvitsten Österg.
2 Hvitsten Västerg.
3 Hvitsten Nordg.

Ingetorp

Jordeboksgård


1 Ingetorp

Jeder

Namn


LM, JR, EK: Jäger

Jordeboksgårdar


1 Store Jeder
2 Lille Jeder

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1320 - 6:101/105
1510 - 10:301/241
Karlberg, se Helgeröd

Klovränna

Namn


LM, JR, EK: Klåvränna

Jordeboksgård


1 Klovränna

Knaverstad

Jordeboksgårdar


1 Over-Knaverstad
2 Neder-Knaverstad
Over-Knaverstad och Neder-Knaverstad skiljs i dag åt av Lid och Skår.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1485 - 14:158/124
1502 - 8:459/463

Kode

Jordeboksgård


1 Kode
Kollen, se Nordby

Kolleröd

Namn


LM, JR, EK: Kålleröd

Jordeboksgård


1 Kolleröd

Kollstorp

Namn


Också: Prästegarden [Prästegården]
LM, JR, EK: Kållstorp

Jordeboksgård


1 Kollstorp
Se också Trättebacken och Huneröd.

Kreken

Namn


Också: [Kroken]

Jordeboksgård


1 Kreken

Kverndalen

Namn


LM, JR, EK: Kvarndalen

Jordeboksgård


1 Kverndalen

Kåröd

Jordeboksgård


1 Kåröd

Langeland

Namn


LM, JR, EK: Långeland

Jordeboksgård


1 Langeland

Lid

Jordeboksgård


1 Lid
Se också Knaverstad.

Lunna

Jordeboksgård


1 Lunna

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1485 - 14:158/124

Löckan

Namn


LM, JR, EK: Lyckan

Jordeboksgård


1 Löckan
Se också Rönning.

Löcke

Namn


LM: -
JR, EK: Lycke

Jordeboksgård


1 Löcke
Utj.

Lövön

Jordeboksgård


1 Lövön

Nordby

Namn


LM, JR, EK: Nolby

Jordeboksgårdar


1 Store Nordby
2 Söndre Nordby
3 Lille Nordby (Kollen)

Orsnäs

Namn


LM, JR, EK: Årsnäs

Jordeboksgårdar


1 Orsnäs Sörg.
2 Orsnäs Nordg.
3 Orsnäs Österg.
Pinkeröd, se Helgeröd

Prästbol

Jordeboksgård


1 Prästbol
Prästegarden [Prästegården], se Kollstorp

Rönning

Jordeboksgårdar


1 Store Rönning
2 Lille Rönning
Store och Lille Rönning skiljs i dag åt av Löckan.

Skolldal

Namn


LM, JR, EK: Skålldal

Jordeboksgårdar


1 Skolldal Mellomg.
2 Skolldal Österg.
3 Skolldal Västerg.

Skår

Jordeboksgård


1 Skår
Se också Knaverstad.

Skåra

Jordeboksgård


1 Skåra

Skäggstorp

Jordeboksgård


1 Skäggstorp

Slebu

Namn


LM, JR, EK: Släbo

Jordeboksgård


1 Slebu

Solberg

Jordeboksgårdar


1 Solberg Österg.
2 Solberg Västerg.
3 Solberg Mellomg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Solbergs s:n)
1320 - 6:101/105
1430 - 16:92/97
1457 - 5:809/586
1485 - 14:158/124
1510 - 10:301/241
1543 - 16:610/778

Tegneby

Jordeboksgård


1 Tegneby

Tolleröd

Jordeboksgårdar


1 Tolleröd Nordg.
2 Tolleröd Sörg.

Torp

Jordeboksgård


1 Torp

Trättebacken och Huneröd

Namn


LM: -
JR: Tvättebacken och Veneröd
EK: Trättebacken och Veneröd

Jordeboksgård


1 Trättebacken och Huneröd
2 ängar u. Kollstorp.

Tunge

Jordeboksgårdar


1 Tunge Mellomg.
2 Tunge Sörg.
3 Tunge Nordg.

Törrelsröd

Namn


LM, JR, EK: Törresröd

Jordeboksgård


1 Törrelsröd

Valeberg

Jordeboksgård


1 Valeberg

Vallby

Jordeboksgårdar


1 Vallby Västerg.
2 Vallby Österg.
Veneröd, se Trättebacken och Huneröd

Vinstorp

Namn


LM, JR, EK: Vinningstorp

Jordeboksgårdar


1 Norder-Vinstorp (Nordre Vinstorp)
2 Sunner-Vinstorp (Söndre Vinstorp)
Vitsten, se Hvitsten

Vämneröd

Jordeboksgård


1 Vämneröd
Årsnäs, se Orsnäs

Åseby

Jordeboksgårdar


1 Åseby Österg.
2 Åseby Nordg.
3 Åseby Sörg.
4 Åseby Mellomg.

Åsen

Jordeboksgård


1 Åsen

Ödsmål

Jordeboksgårdar


1 Ödsmål Österg.
2 Ödsmål Mellomg.
3 Ödsmål Kockeg.
4 Ödsmål Västerg.
5 Ödsmål Lilleg.
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost