Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Skeppredor och städer   >

MALSTRANDS STAD
(MARSTRANDS STAD)

INNEHÅLL

Namn och historik

Indelning

Arkiv
Namn och historik

Namn


Officiellt Marstrands stad.

Historik


Blev stad på 1200-talet.
Indelning

Församlingar


Karlstens slottsförsamling (1682-1883)
Malstrand (Marstrand)

Tingslag (t.o.m. 1951)


Rådhusrätt
0000 - 1934 Malstrands rådhusrätt

Häradsrätt (under landsrätt)
1935 - 1951 Askim, Hising och Sävedal (omfattade Askim, Hisings Västre, Hisings Östra, Sävedal,
                    Mölndal och Malstrand)

Hisings Östra, Askims och Sävedals härader samt Mölndals stad hör till Västergötland.

Fögderi (t.o.m. 1951)


1935 - 1951 Inland
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Rådhusrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Marstrands rådhusrätt och magistrat
· Häradsrättens domböcker, bouppteckningar m.m.:
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt
· Landsarkivets bouppteckningsregister:
Marstrands rådhusrätt och magistrat [i registerrummet]
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt [mikrofilm]
· Ägodelningsrättens domböcker m.m.:
Askims, Hisings och Sävedals ägodelningsrätt
· Övriga rätters domböcker m.m.:
Marstrands accisrätt
Marstrands sjötullrätt
Marstrands hallrätt, se Marstrands rådhusrätt och magistrat ovan
· Förvaltningsarkiv:
Marstrands rådhusrätt och magistrat, se under Domstolsarkiv ovan
Marstrands kronokassör [mantalslängder m.m.]
Marstrands kommunalborgmästare
Marstrands stadsfiskal

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Domböcker, bouppteckningar m.m. [med landsarkivets bouppteckningsregister]:
Marstrands rådhusrätt och magistrat
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län [renovationer av rådhusrättens original]
· Mantalslängder:
Marstrands kronokassör
Om Båhus Arkivguide: Skeppredor och städer
© Jörgen Tollesson     ·     Epost