Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >

HISTORIA OCH INDELNING

INNEHÅLL
Karta

Ortnamn

Syssel och län

Lag och rätt
Gårdshistoria

Arkiv

Båhusläns regemente

Prästgårdsbrand
Karta
Karta över Båhuslän - Socknar, skeppredor (härader) och städer
Ortnamn
Korrekta och förvanskade ortnamn
Båhus eller Bohus?
Stavning i Båhus Arkivguide
Syssel och län
Se sidan Båhus län under Län och fögderier, med beskrivning av äldre syssel- och länsindelning.
Lag och rätt
Domstolar under den norska tiden
Gårdshistoria
Norska lagar för jord och gård
Gårdar och bruk
Jordnatur och gårdsstorlek
Jordeböcker
Arkiv
Se sidan Båhus län under Län och fögderier, med arkivförteckningar från de norska, danska och svenska riksarkiven samt länkar till digitala bilder.
Båhusläns regemente
Historia och organisation
Rusthåll, rotar och boställen

Söndre skvadronen (Livskvadronen)
1 Livkompaniet
2 Lane (Majorens) kompani
3 Söndre kompaniet
4 Fräkne kompani

Nordre skvadronen
5 Stangenäs kompani
6 Bullerns (och Sörbygdens) kompani
7 Tanums kompani
8 Sotenäs kompani
Prästgårdsbrand
Branden i Kville prästgård 1904
Förteckning över Kville pastorsarkiv 1891
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost