Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Historia och indelning   >

FÖRTECKNING ÖVER
KVILLE PASTORSARKIV 1891

Enligt protokollet från biskopsvisitationen 1891 innehöll Kville pastorsarkiv då följande:

Anteckningsböcker över födde, vigde och döde


Kville
Kyrkoannotationsbok 1684-1719, 1720-1770, 1771-1800, 1801-1827, 1828-1836, 1837-1860
Födelse- och dopbok 1861-1870, 1871-1880, 1881-
Lysnings- och vigselbok 1861-1880, 1881-
Död- och begravningsbok 1861-1870, 1871-1880, 1881-

Svenneby
Kyrkobok 1720-1822, 1823-1860
Födelse- och dopbok 1861-
Lysnings- och vigselbok 1861-
Död- och begravningsbok 1861-

Bottna
Kyrkobok 1720-1822, 1822-1860
Födelse- och dopbok 1861-
Lysnings- och vigselbok 1861-
Död- och begravningsbok 1861-

Fjällbacka
Födelse- och dopbok 1882-
Lysnings- och vigselbok 1882-
Död- och begravningsbok 1882-

Husförhörslängder


Kville
1789, 1790, 1794, 1797, 1801 (5 häften, oinbundna och defekta)
1825-1834, 1835-1841, 1841-1849
1849-1860 (2 band)
1861-1870, 1871-1875, 1876-1880, 1880-1885, 1886- (4 band vardera)

Svenneby
1825, omkr. 1827, omkr. 1830, 1845, 1851, 1855 (buntade, defekta)
1861-1870, 1871-1875, 1876-1880, 1881-1885, 1886-

Bottna
omkr. 1824, 1825, 1827, 1830, 1836, 1845, 1851, 1855 (buntade, defekta)
1861-1870, 1871-1875, 1876-1880, 1881-1885, 1886-

Fjällbacka
1882-1890, 1891-

Kriminalregister


Finns nu upprättat, de från kronofogde och fängelser inkomna uppgifter äro förvarade i en bunt.

Kommunionlängder


Kville
1779-1795, 1843-1850, 1851-1853, 1854-1861, 1862-1866, 1866-1870, 1871-1875, 1876-1883, 1884-1889, 1890-

Fjällbacka
1882-

Svenneby
1852-1855

Bottna
1852-1855

Svenneby och Bottna
1855-1859, 1859-1865, 1866-1871, 1872-1877, 1878-

Förteckning å konfirmerade barn


Kville, Svenneby och Bottna
1882-

Fjällbacka
1882-

1827-1881 finnas förteckningar med undantag av för 1842 och 1845. För Svenneby och Bottna socknar saknas dessa anteckningar intill 1854. Förvarade i en bunt.

Lysningslängder


Kville
1850-1860, 1861-1880, 1881-

Svenneby
1850-1860, 1861-

Bottna
1850-1860, 1861-

Fjällbacka
1882-

Förteckningar över i Kville pastorat utfärdade äktenskapslysningar jämte därtill hörande debetsedlar av 1822 samt 1826-1860
Lysningssedlar 1853-
Lysningsallegater 1839-1851 i en bunt
Lysningsallegater 1852- buntade för år
Tillståndsbrev och skiljobrev i bunt

In- och utflyttningslängder


Kville
In 1843-1860
Ut 1841-1860
In och ut 1861-1870, 1871-1880, 1881-

Svenneby och Bottna
1834-1853, 1854-1860

Svenneby
1861-

Bottna
1861-

Inflyttnings- och dopbevis


1774-1818 i en bunt
1819- buntade för år
I en särskild bunt för inflyttade till Svenneby och Bottna 1814-1853

Protokollsböcker


Kville
Församlingshandlingar 1720-1770
En bunt protokoll med bilagor 1771-1839, defekt
1/5 1826-7/7 1839, 1839-1862
Kyrkostämmoprotokoll 1863-1887, 1888-
Kyrkorådsprotokoll 1827
1 saml. skolrådsprotokoll 1843-1876 oinb., 1877-

Svenneby
Socken- och kyrkostämmoprotokoll 1839-29/12 1885

Bottna
Socken- och kyrkostämmoprotokoll 1839-16/3 1886

Svenneby och Bottna
1864-1876 "hopnäcktade", 1877-
Hela det gamla arkivet gick förlorat vid branden i Kville prästgård 1904, förutom Fjällbackas böcker, som förvarades i prästgården där.

Källa


Göteborgs domkapitel (Landsarkivet):
FII:23, akt 29 - Visitationshandlingar, Kville pastorat den 21-22/7 1891
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost