Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Historia och indelning   >

KARTA ÖVER BÅHUSLÄN
Socknar, skeppredor (härader) och städer

Namnen på kartan är länkar som går till socknarnas och skeppredornas egna sidor i Båhus Arkivguide. Namnet syns också i en textruta när man pekar på länken; namn inom klammer är officiellt namn med en stavning som avviker från Båhus Arkivguides (se sidan Stavning i Båhus Arkivguide).

Mer information om kartans innehåll finns nederst på sidan.
 
Karta över Båhuslän (Bohuslän) med socknar, skeppredor (härader) och städer.
Skeppredorna (häraderna) har olika färger och deras namn står med versaler. Inom skeppredorna är sockengränserna utsatta.

Inom socknarna är kapellförsamlingar och liknande markerade med små fyrkanter och deras namn står med mindre bokstäver än socknarnas; deras gränser är inte utsatta. Med + markeras medeltida nu försvunna socknar vars omfattning är okänd.

Städerna är markerade med stora fyrkanter och deras namn står med versaler. Deras gränser är inte utsatta, eftersom de har ändrats genom tiderna när städerna vuxit ut över omgivande socknar. Kartans namnlänkar går till respektive stadsförsamlings sida i Båhus Arkivguide, medan fyrkanterna är länkar till stadssidorna.

Hisings Östre härad är med på kartan, men hör sedan mitten av 1200-talet till Västergötland. Innan dess utgjorde dock hela Hisingen en skeppreda i det norska Älvesyssla. Länkarna går här till häradets och socknarnas sidor i Göteborgs Arkivguide (som innehåller västra Västergötland).
 
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost