Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >

AVSKRIFTER OCH REGISTER

INNEHÅLL

Dödlistor

Förstärkningsmanskapslängder

Övrigt
Dödlistor
Listor över de avlidna i varje församling sändes in till härads- och rådhusrätterna för att man skulle kunna kontrollera att bouppteckningar upprättades. (Läs mer på sidan Svenska källor, del 3 - Domstolshandlingar i Arkivguiden.)
Avskrifter
Kville 1823-1825
Röra 1792-1858
Stala 1792-1858
Tegneby 1793-1857

Länkar till original (ej avskrifter)
Bottna 1848-1860
Kville 1848-1860
Svenneby 1848-1860
Förstärkningsmanskapslängder
För att förstärka den indelta armén utskrevs förstärkningsmanskapet år 1811. Längderna upptar alla män som då var 20-45 år gamla. (Läs mer på sidan Svenska källor, del 5 - Militära handlingar i Arkivguiden.)
Avskrifter
Bottna
Svenneby
Övrigt
Se också sockensidorna för länkar till avskrifter och register utanför Båhus Arkivguide.
Tänk på att avskrifter bara är andrahandskällor! Det finns alltid en risk att en avskrift är felaktig, även om man var noggrann när man skrev av källan. Avskrifterna är endast avsedda som hjälpmedel för att underlätta sökning. Det man sedan finner i en avskrift ska alltid jämföras med originalet!
Om Båhus Arkivguide: Avskrifter och register
© Jörgen Tollesson     ·     Epost