Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Avskrifter och register   >

FÖRSTÄRKNINGS-
MANSKAPSLÄNGD
Svenneby socken

B G H K L N O S T U V Y Utan hemvist Lösdrivare
"Förteckning på manbara personer och dem som äro lottning underkastade till arméens förstärkning i Svenneby socken, Kville härad av Bohus län år 1811."

Breviksstrand

Sören Andersson 1776 - Gift, har små barn

GULLOUG

Johannes Larsson - 1774 - Hemmansbrukare
Andreas Karlsson 1789 - Tjänstedräng
Elias Olsson 1789 - Lösdrivare

GUNNERÖD

Johan Eriksson 1788 - Tjänstedräng

HEDE

Svenung Jonsson 1787 - Tjänstedräng
Jon Andersson 1766 - Hemmansbrukare

Hedestrand

Lars Olsson 1785 - Gift, barnlös
Anders Olsson 1787 - Lösgängare
Kristian Kristensson 1784 - Son, hemma hos fadren
Ingel Axelsson 1784 - Gift, har litet barn

HOUGA

Johannes Kristensson 1770 - Hemmansbrukare

HOUGSLÄTT

Gustav Jakobsson 1772 - Tjänstedräng

Hornöstrand

Jöns Olsson 1779 - Gift, har små barn

HUNSTAD

Hans Hansson junior 1775 - Hemmansbrukare

KANEBU

Axel Olsson 1777 - Hemmansbrukare

KREGA

Kristian Svensson 1784 - Hemmansbrukare
Olof Olsson 1786 - Hemmansbrukare

KVILLEKÄRR

Nämndem. Kristian Hansson 1776 - Hemmansbrukare
Peter Olsson 1783 - Lös och ledig från tjänst
Brekärr
Socknesmed. And. Nilsson 1785 - Gift, har litet barn

KÄRRBY
Lille Kärrby eller Huset

Elias Olsson 1767 - Hemmansbrukare

Nordre Kärrby

Hans Kristensson 1785 - Hemmansbrukare
Johannes Kristensson 1789 - Arrendator
Olof Olsson 1788 - Tjänstedräng
Kristian Persson 1789 - Hemmansbrukare
Johannes Larsson 1787 - Arrendator
Anders Larsson 1789 - Son, tjänar
Köpmansbacken
Torparen Joh. Jonasson 1773 - Gift, har litet barn
Tegelstrand
Torparen Anders Axelsson 1783 - Uppvist läkarebevis, att han har bråck i högra sidan
Slottet
Torparen Hans Andersson 1788 - Ogift
Kristian Andersson 1790 - Dräng hos brodren
Backeskårsheden
Nils Andersson 1770 - Torpare, gift, har små barn

LÖSKA

Olof Kristensson 1773 - Hemmansbrukare
Elias Andersson 1788 - Hemmansbrukare
Olof Andersson 1782 - Borttagen i högra sidan, bor hos fadren

NASSERÖD

Peter Jönsson 1784 - Tjänstedräng
Per Andersson 1776 - Hemmansbrukare
Kristian Jönsson 1789 - Tjänstedräng
Glätten
Hans Olsson 1778 - Torpare, gift, barnlös

OVERTUN
Overtun Prästeg.

Andreas Olsson 1787 - Son, tjänar
Johannes Olsson 1784 - Hemmansbrukare
Nils Berntsson 1780 - Hemmansbrukare
Olof Jonasson 1780 - Lös och ledig från tjänst
Huset eller Brunebacken
Torparen Olof Andersson 1786 - Ogift

Overtun Vremsg.

Andreas Johansson 1789 - Son, tjänar hos fadren

SANDBÄCK
Nedre Sandbäck

Johannes Sahlberg 1789 - Arrendator
Jonas Olsson 1790 - Tjänstedräng
Dypedal
Torparen Johannes Nilsson 1777 - Ogift
Kärret
Husman. Andr. Lindström 1774 - Gift, har små barn

Sandbäck Vremsg.

Anders Olsson 1770 - Tjänstedräng

Övre Sandbäck

Gabriel Berggren 1766 - Arrendator
Hans Olsson 1777 - Lös och ledig från tjänst
Sandåsen
Simon Johansson 1769 - Torpare, gift, barnlös

SKOGBY
Skogby Mellomg.

Anders Persson 1783 - Styvson, tjänar hos fadren
Hans Persson 1783 - Styvson, tjänar hos fadren
Avsked. sold. Jonas Nätt 1779 - Torp., enkoman, barnlös
Jonas Andersson 1783 - Hemmansbrukare
Hans Andersson 1789 - Dräng hos brodren

Skogby Nordg. [Nedeg.]

Johannes Tollesson 1783 - Hemmansbrukare
Jöns Larsson 1779 - Arrendator
Jon Larsson 1777 - Hemmansbrukare

Skogby Sörg.

Hans Engelbrektsson 1767 - Hemmansbrukare

Skutebackastrand

Elias Johansson 1770 - Gift, har små barn
Hans Jonsson 1770 - Gift, har små barn
Nils Andersson 1773 - Gift, har omyndigt barn

SKÄRKÄLL

Hans Olsson 1773 - Hemmansbrukare

SKÄRPERÖD ÖDEG.

Jonas Jakobsson 1773 - Hemmansbrukare
Erik Eriksson 1781 - Tjänstedräng

SLÄTTNA

Olaus Hansson 1771 - Hemmansbrukare

SMEDSERÖD

Hans Nilsson 1773 - Hemmansbrukare
Jonas Engelbrektsson 1771 - Hemmansbrukare
Johannes Engelbrektsson 1778 - Dräng hos brodren

SOLBRÄCKE

Anders Nilsson 1786 - Tjänstedräng

SUNDAL

Karl Berggren 1768 - Hemmansbrukare
Benjamin Gullbrandsson 1788 - Son, tjänar

SVENNEBY
Svenneby Mellomg.

Kristian Kristensson 1786 - Lösdrivare
Anders Klavitsson 1784 - Tjänstedräng

Svenneby Nordg.

Johannes Larsson 1791 - Tjänstedräng
Anders Larsson 1776 - Tjänstedräng
Skredsvik
Kofferdiskepparen Johan Klingstedt 1777 - Borgare i Malstrand
Sältangen
Lars Hansson 1790 - Är ogift, bor hos fadren
Nyhagen
Anders Hansson 1768 - Torpare, gift, har omyndigt barn

Svenneby Storeg.

Hans Persson 1783 - Tjänstedräng
Johannes Fredriksson 1772 - Hemmansbrukare
Hans Persson 1777 - Hemmansbrukare
Olof Kristiansson 1790 - Tjänstedräng

TUFTA

Anders Andersson 1766 - Hemmansbrukare
Samuel Hansson 1769 - Hemmansbrukare
Hästhagen
Torparen Johannes Andersson 1781 - Gift, har ett spätt barn

UGGLEKÄRR

Didrik Eliasson Wingård 1775 - Hemmansbrukare
Fredrik Wingård 1784 - Dräng hos brodren
Ingel Persson 1781 - Hemmansbrukare
Johannes Jonsson 1791 - Lösdrivare

ULSERÖD

Johan Andersson 1768 - Hemmansbrukare

Ulön och Dannemark

Axel Berggren 1775 - Gift, har litet barn

VALÖ

Lars Hansson 1771 - Dräng hos brodren
Axel Andersson 1778 - Hemmansbrukare
Tolle Olsson 1767 - Hemmansbrukare
Johannes Axelsson 1788 - Tjänstedräng
Jöns Tollesson 1788 - Tjänstedräng
Furö
Fiskaren Olof Axelsson 1785 - Gift, barnlös

YTTERBY

Anders Andersson 1786 - Tjänstedräng
Axel Hansson 1787 - Hemmansbrukare
Olof Hansson 1789 - Hemmansbrukare
Rådalen
Magnus Kristensson 1770 - Lösgängare, lomhörd
Källeviken
Anders Bryngelsson 1778 - Lösdrivare, enligt mantalslängd.

Kyrkan eller utan hemvist

Peter Nilsson 1785 - Lösdrivare

"Denna förteckning granskad och riktig befunnen i allmän sockenstämma den 9 Juni 1811."
"Förteckning på de lösdrivare, som höra till Svenneby socken och de drängar, som icke göra husbondens arbete, utan råda sig själva."

Dypedal
Anders Torstensson 1793 - Lösdrivare
Johannes Andersson 1795 - Lösdrivare

Gulloug
Elias Olsson 1789 - Finns icke i mantalslängden

Hedestrand
Anders Olsson 1787 - Av församlingen anmäld som lösdrivare
And. Johansson Skjött 1793 - Av församlingen anmäld som lösdrivare

Hougslätt
Bengt Nilsson Kjellberg 1793 - Stadd av mig undertecknad komminister i laga tid, hos mig mantalsskriven för år 1811, lopp ur tjänsten, vilket jag ordentligen för kronobetjäningen anmält, är därföre riktig lösdrivare för min räkning

Kvillekärr
Peter Olsson 1783 - Står såsom dräng hos nämndeman i socknen, men blott i försvar

Källeviken
Anders Bryngelsson 1786 - Annoterad i 1811 års mantalslängd såsom lösdrivare

Overtun
Olof Jonasson 1780 - Står såsom dräng hos svågern, men blott i försvar

Rådalen
Magnus Kristensson 1770 - Annoterad i 1811 års mantalslängd såsom lösdrivare

Sandbäck, Övre
Hans Olsson 1775 - Står som dräng hos Gabriel Berggren, men blott i försvar

Skutebacken
Olaus Andersson 1792 - Av församlingen anmäld som lösdrivare

Skärkäll
Johannes Nilsson 1792 - Lösdrivare

Svenneby
Kristian Kristensson 1786 - Lösdrivare

Ugglekärr
Johannes Jonsson 1791 - Anmäld av församlingen som lösgängare alltifrån förledne Vårfru, vilket dess husbonde Ingel i Ugglekärr själv på socknestämman i dag offenteligen sade

Kyrkan eller utan hemvist
Peter Nilsson 1785 - Lösdrivare

"Svenneby kyrka på allmänna socknestämman den 9 Juni 1811."

Källa


Göteborgs och Bohus läns landskansli (Landsarkivet):
EIXe:1 - 1811 års förstärkningsmanskapslängd
Tänk på att avskrifter bara är andrahandskällor! Det finns alltid en risk att en avskrift är felaktig, även om man var noggrann när man skrev av källan. Avskrifterna är endast avsedda som hjälpmedel för att underlätta sökning. Det man sedan finner i en avskrift ska alltid jämföras med originalet!
Om Båhus Arkivguide: Avskrifter och register
© Jörgen Tollesson     ·     Epost