Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Länkar   >

LÄNKAR
Lokala och regionala
arkiv, bibliotek och museer

Arkiv


Båhuslänska arkiv
Bohusläns museums arkiv
Bohusläns Föreningsarkiv
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland
Sveriges Sjömanshusmuseums arkiv

Lokala arkiv
Hamburgsunds Bildarkiv
Hunnebostrands Bildarkiv

Regionala arkiv
Landsarkivet i Göteborg
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg
Regionarkivet i Göteborg
Göteborgs Stadsmuseums arkiv

Bibliotek


Kommunala bibliotek
Strömstad
Tanum
Sotenäs
Lysekil
Munkedal
Oddevall
Ordost
Tjörn
Stenungsund
Lilla Edet *
Konghäll
Öckerö
Göteborg *
* Lilla Edet och Göteborg ligger i Västergötland, men delar av kommunerna hör till Båhuslän.

Övriga bibliotek
Bohusläns museums bibliotek
Göteborgs Stadsmuseums bibliotek
Sveriges Sjömanshusmuseums bibliotek

Universitetsbibliotek
Oslo
Göteborg

Museer


Länsmuseum
Bohusläns museum

Övriga museer
Båhus fästning
Bohusläns Försvarsmuseum
Föreningen Allmogebåtar, Bassholmen
Göteborgs Stadsmuseum
Karlstens fästning
Klädesholmens Museum - Sillebua
Stenhuggarmuseet i Hunnebostrand
Strömstads Museum
Sveriges Sjömanshusmuseum

Övrigt


Blå Skagerrak
Ångaren Bohuslän
Ekomuseum Gränsland
Se också länkar till nationella arkiv, bibliotek och museer i Arkivguiden.
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost