Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Artiklar   >

BÅHUSLÄNS FLAGGA

6 juni 2004

Varje provins med självaktning ska naturligtvis ha en egen flagga. Och Båhusläns flagga ska självklart visa den urgamla samhörigheten med Norge.

En flagga som sägs göra just detta togs för ett antal år sedan fram av några båhusläningar. Men den är blå med rött kors, och påminner därmed mer om den isländska än den norska flaggan. En sak skiljer den dock definitivt från den isländska flaggan (förutom att den saknar den vita färgen i korset): De båda övre blåa fälten är ljusare än de nedre. Detta leder till att betraktaren får intrycket att ena halvan av flaggan har varit ute längre i solen än den andra...

Vad som är vackert är dock en smaksak. Det finns andra och tyngre invändningar mot denna säregna flagga - den bryter nämligen mot flera heraldiska regler.

Vilka är då dessa regler? Först ska sägas att man inom heraldiken gör skillnad mellan färger och metaller; metallerna är guld och silver, som i flaggor återges med gult och vitt. Det finns sedan en regel som säger att varje vapenbild (och därmed också varje flagga) ska ha minst en metall. En annan regel säger att två färger inte får gränsa direkt mot varandra, utan ska skiljas åt av en metall; och på samma sätt ska två metaller skiljas åt av en färg. Slutligen kan man inte ha två nyanser av samma färg i en och samma vapenbild (flagga).

Man må tycka vad man vill om de urgamla heraldiska reglerna med rötterna i riddartiden, men om man har ambitionen att en flagga ska bli erkänd som en provinsflagga, så kan man inte bara strunta i dessa regler och fantisera ihop en flagga som bryter mot dem.

Och bryter mot samtliga dessa ovanstående regler är alltså just vad nämnda flagga gör: Den har ingen metall (gult eller vitt), den har två färger (blått och rött) gränsande direkt mot varandra, och den har två nyanser av samma färg (blått). Den kan alltså omöjligen bli officiellt och allmänt erkänd som Båhusläns flagga. Mot detta har flaggskaparna invänt att man inte bryr sig om vad statsheraldikern i Stockholm anser, det viktiga är att flaggan gillas i Norge. Då har man emellertid missförstått det hela - de heraldiska reglerna är internationella, så man får samma svar i Oslo.

Observera att denna flagga (med två nyanser av blått samt rött kors) alltså inte är - och av nämnda skäl aldrig kommer att bli - en officiell flagga för Båhuslän, utan enbart ett privat påhitt. Skaparna av denna flagga har dock lyckats att få den känd via pressen, och många tror därför att den är en officiell provinsflagga, och den finns (dessvärre) också att köpa i många butiker som "Bohusläns flagga".

Hur borde då Båhusläns flagga se ut? Jo, om en flagga ska kunna bli officiellt fastställd som provinsflagga, så måste den som sagt följa de heraldiska reglerna. Och om den båhuslänska flaggan dessutom ska visa samhörigheten med Norge, så utgår man lämpligen från den norska flaggan och ändrar den så lite som möjligt - d.v.s. byter ut den minst framträdande färgen, vitt. Och eftersom det är en metall, så måste den alltså ersättas av den andra metallen, gult. Svårare än så är det inte! Och resultatet ser alltså ut så här:

Båhusläns flagga: Som Norges, men gult i stället för vitt.

Rött och blått ska alltså ha samma nyanser som i den norska flaggan. Och om gult har samma nyans som i den svenska (och så många alternativa gula nyanser finns väl inte...), så kan de norska och svenska färgernas antal sägas symbolisera att Båhuslän har hört till Norge dubbelt så lång tid som till Sverige (även om det inte är det som är orsaken till den gula färgen i flaggan). (Se fotnoten för närmare precisering av mått och färger.)

Jag hoppas att vi får se denna heraldiskt korrekta (och betydligt vackrare) båhuslänska flagga spridas med vindens hastighet från flaggstång till flaggstång i Båhuslän och ersätta den svenska (och den "båhuslänska" i rött och två blåa nyanser) när det flaggas vid högtidliga tillfällen!

J.T.S.

Fotnot:

Flaggans proportioner är som följer. De små röda fälten är 6x6, de stora 6x12, bredden på de gula fälten är 1, och på det blåa 2. Totalt alltså 16x22 (8x11), som den norska flaggan.

Flaggans färger är samma röda och blå nyanser som i den norska flaggan (Instruks for utenrikstjenesten, §10, Flaggregler), och samma gula nyans som i den svenska (Sveriges flaggas färger).
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost