Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Torslanda socken

Torslanda kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Torslanda Sochn:

22 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 14 gårdar x 1 mantal, 5 x 1/2, 2 x 1/4 och 1 x 1/16.

Sammanlagt 17 1/16 mantal, varav 8 1/2 skatte (9 jbg), 7 9/16 krono (12) och 1 adelns frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 1 utjord (skatte) och 3 ängar (2 krono och 1 frälse [?]).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


A B G H K N R S T Ö
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Amholt

Namn


LM, JR, EK: Amhult

Jordeboksgårdar


1 Amholt Nedeg.
2 Amholt Oppeg.

Andalen

Namn


JR: Andal

Jordeboksgård


1 Andalen

Bua

Jordeboksgård


1 Bua

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1497 - 2:993/730

Bulöcke

Namn


LM: -
JR, EK: Bulycke

Jordeboksgård


1 Bulöcke

Bur

Jordeboksgårdar


1 Bur
2 Bur [utj.]

Garnfot

Namn


LM: -
JR: Garnfoten

Jordeboksgård


1 Garnfot
En äng

Hästevik

Jordeboksgårdar


1 Hästevik Nordg.
2 Hästevik Sörg.

Högen

Namn


LM: Torslanda Hög

Jordeboksgård


1 Högen
Hör till Torslanda.

Kärr

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Kärr

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1487 - 3:962/701

Noleröd

Namn


LM, JR, EK: Nolered

Jordeboksgård


1 Noleröd

Röd

Jordeboksgårdar


1 Röd Nordg.
2 Röd Sörg.

Sanden

Jordeboksgård


1 Sanden
En äng.

Skogen

Jordeboksgård


1 Skogen

Torslanda

Jordeboksgårdar


1 Torslanda Gateg.
2 Torslanda Mellomg.
3 Torslanda Nedeg.
4 Torslanda Nordg.
5 Torslanda Österg.
6 Torslanda [äng]
Se också Högen.

Tumlehed

Jordeboksgårdar


1 Lille Tumlehed
2 Store Tumlehed

Österöd

Namn


LM: -
JR (EKB): Österröd

Jordeboksgård


1 Österöd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost