Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Historia och indelning   >

BÅHUSLÄNS REGEMENTE
Rusthåll
Bullerns (och Sörbygdens) kompani

(6:e kompaniet)

Indelningen enligt 1725 års generalmönsterrulla för Båhusläns regemente.
Nedan finns ett sammandrag som visar i hur många av kompaniets 126 rusthåll som gårdar från de olika socknarna återfinns. (Talen gäller alltså antalet rusthåll, inte gårdar. Observera att ett rusthåll kan bestå av flera gårdar från samma eller olika socknar, samt att augment inte finns till alla rusthåll.)

S=stam, A=augment. Fetstil=socknar med rusthållsstam.

42 S, 13 A Krokstad
29 S, 07 A Naverstad
17 S, 03 A Mo
15 S, 02 A Sanne
14 S, 11 A Hede
13 S, 09 A Svarteborg

00 S, 09 A Skede
00 S, 06 A Lur
00 S, 01 A Tjärnö
00 S, 01 A Tose
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost