Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >

OM BÅHUS ARKIVGUIDE

Inledning
Ortnamn
Socknar
Gårdar
Skeppredor (härader) och städer
Län och fögderier
Avskrifter och register
Historia och indelning
Artiklar
Forskningstips
Föreningar
Länkar
Utgivare
Epost

Inledning


Båhus Arkivguide öppnades 2002 under namnet Båhusarkivet, och fick 2007 sitt nuvarande namn. Vid Nätarkivets (numera Arkivguiden) öppnande 2004 kom Båhusarkivet att ingå i detta.

Båhus Arkivguide innehåller fakta och hjälpmedel för släktforskning och hembygdsforskning i Båhuslän. De olika avdelningarna beskrivs närmare nedan.

För allmänna upplysningar om hela Arkivguiden, se Om Arkivguiden.

Ortnamn


Hur Båhusläns ortnamn stavas i Båhus Arkivguide beskrivs här: Ortnamn - Stavning i Båhus Arkivguide.

Socknar


Socknar har en egen sida: Om Båhus Arkivguide: Socknar.

Gårdar


Gårdar har en egen sida: Om Båhus Arkivguide: Gårdar.

Skeppredor (härader) och städer


Skeppredor och städer har en egen sida: Om Båhus Arkivguide: Skeppredor och städer.

Län och fögderier


Länsstyrelsen hade två avdelningar, landskansliet och landskontoret, och länet var indelat i fögderier. I varje fögderi fanns en kronofogde och en häradsskrivare, samt kronolänsmän. (Läs mer om kronofogden, häradsskrivaren och kronolänsmannen i Svenska källor, del 4 - Förvaltningshandlingar.)

Landskansliet, landskontoret, kronofogdar, häradsskrivare och kronolänsmän har egna arkiv på landsarkivet, och i denna avdelning finns länkar till dessas arkivförteckningar i Nationella Arkivdatabasen (NAD). Här finns också uppgifter om vilka skeppredor (härader) och städer (under landsrätt) som ingick i de olika fögderierna t.o.m. 1951; länsmansdistriktet var en skeppreda om inget annat anges.

Avskrifter och register


Avskrifter och register har en egen sida: Om Båhus Arkivguide: Avskrifter och register.

Historia och indelning


I denna avdelning finns information om Båhusläns indelning i äldre tider samt historiska händelser och sedvänjor.

Artiklar


Här publiceras utgivarens personliga kommentarer om frågor som rör släkt- och hembygdsforskning i Båhuslän.

Forskningstips


Här finns fakta och tips om arkiv, källor och forskningsmetodik.

Föreningar


Här finns en sida med regionala hembygds- och släktforskarföreningar. Lokala föreningar finns under respektive socken.

Länkar


I denna avdelning finns länkar till internetsidor utanför Båhus Arkivguide.

Utgivare


Jörgen Tollesson

Epost


bahus(krull-a)arkivguiden(punkt)net

OBS! Epostadressen är endast avsedd för kontakt med utgivaren angående själva Arkivguiden (rättelser, förslag på nytt innehåll, synpunkter på sidornas utformning o.likn.).

Frågor om de fakta som redovisas i Arkivguiden samt andra forskningsfrågor hänvisas till Arkivguidens Forum (där också andra forskare kan ta del av uppgifterna och hjälpa till med svaren), och besvaras därför inte per epost.
© Jörgen Tollesson     ·     Epost