Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >

HISTORIA OCH INDELNING

INNEHÅLL

Karta
Ortnamn
Syssel och län
Lag och rätt
 

Gårdshistoria
Båhusläns regemente
Prästgårdsbrand
Karta
Karta över Båhuslän - Socknar, skeppredor (härader) och städer
Ortnamn
Korrekta och förvanskade ortnamn
Båhus eller Bohus?
Stavning i Båhus Arkivguide
Syssel och län
Se sidan Båhus län under Län och fögderier, med beskrivning av äldre syssel- och länsindelning.
Lag och rätt
Domstolar under den norska tiden
Gårdshistoria
Norska lagar för jord och gård
Gårdar och bruk
Jordnatur och gårdsstorlek
Jordeböcker
Båhusläns regemente
Historia och organisation
Rusthåll, rotar och boställen

Söndre skvadronen (Livskvadronen)
1 Livkompaniet
2 Lane (Majorens) kompani
3 Söndre kompaniet
4 Fräkne kompani

Nordre skvadronen
5 Stangenäs kompani
6 Bullerns (och Sörbygdens) kompani
7 Tanums kompani
8 Sotenäs kompani
Prästgårdsbrand
Branden i Kville prästgård 1904
Förteckning över Kville pastorsarkiv 1891
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost