Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Avskrifter och register   >

DÖDLISTOR
Stala socken

1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1807 1808 1809 1821 1856 1857 1858
1792-12-24 (begr. 1793-01-13) Hustrun Börta Kroksdotter i Ringseröd
1793-01-12 Hustrun Börta Olofsdotter i Hjälmvik Nordg.
1793-01-19 Enkan Marit Esbjörnsdotter på Timmertangen
1793-02-07 Hustrun Karin Nilsdotter på Haga
1793-04-04 Nils Andersson i Brandalen
1793-06-14 Enkemannen Nils Nilsson i Varekil
1794-01-25 Mannen Jakob Jonsson från Gunnersbu
1794-02-08 Mannen Hans Eriksson från Valön
1794-02-15 Avskedade rotebåtsmannen Anders Kruskopp vid Gunnersbu
1794-05-26 Enkan Kerstin Andersdotter från Tufta
1794-06-04 Hustrun Kerstin Andersdotter från Hjälmvik
1794-09-09 Hustrun Anna Helgesdotter från Gröna
1794-09-10 Drängen Mårten Karlsson från Varekilsnäs
1794-10-15 Enkan Kristina Bamsesdotter från Valön
1794-10-27 Mannen Rasmus Olsson från Trolltorp
1794-11-20 Hustrun Karin Andersdotter från Surnås
1795-01-04 Mannen And:s Månsson från Valön, 66 år
1795-01-08 Barnet Johannes And:sson från Hagen, 1 år
1795-02-07 Pigan Malena [efternamn saknas] från Borga, 45 år
1795-02-17 Barnet Helena Olofsdotter från Kärra, 2 år
1795-04-11 Enkan Bodela [efternamn saknas] från Frågott, 70 år
1795-04-15 Barnet Petter Tollesson från Valön, 26 dagar
1795-04-18 Hustrun Maja Britta Hermansdotter från Nedre Houga, 81 år
1795-04-20 Enkan Elin Persdotter från Skåpesund, 68 år
1795-05-01 Enkan Kristina Munk från Tjäreberg, 67 år
1795-05-04 Barnet Nils Kristensson från Säckebäck, 3 år
1795-06-16 Barnet Jakob Nilsson från Lerklev, 28 dagar
1795-06-30 Barnet Inger Jonsdotter från Jacklefjäll, 3 år
1795-09-18 Barnet Katarina Hansdotter från Rossön, 3 år
1795-10-15 Enkan Kerstin Jonsdotter från Langeby, 69 år
1795-10-28 Barnet Hans Larsson från Varekilsnäs, 3 år
1795-11-01 Barnet Johannes Hansson från Rossön, 1 månad
1795-11-01 Drängen Sven Hansson från Hagen, 50 år
1795-11-09 Mannen Olof Svensson från Ödegärdet, 63 år
1795-11-11 Mannen Gunnar Klementsson från Kärra, 43 år
1795-11-25 Barnet Britta Maja [efternamn saknas] från Övre Houga, 3 månader
1796-01-04 Mannen And:s And:sson från Bråkärr, 62 år
1796-01-08 Enkan Katarina Jakobsdotter från Bråkärr, 63 år
1796-01-25 Drängen Sören Svensson från Hjälmvik, 28 år
1796-02-24 Barnet Maja And:sdotter från Gustorp, 1 år
1796-04-20 Hustrun Börta Jonsdotter, Brastad, 49 år
1796-04-23 Ogifte volontären Olof Andersson, Stubbane, 26 år
1796-05-06 Mannen Gullbrand Nilsson, Houga, 79 år
1796-05-11 Hushållerskan Kajsa Jakobsdotter, Hjälmvik, 64 år
1796-06-15 Olof Svensson, vid Gunnersbu, 4 månader
1796-08-08 Mannen Olof Larsson, Rörvik, 56 år
1796-09-10 Enkan Anna Svensdotter, Säckebäck, 84 år
1796-09-11 Mannen Petter Djurström, Urås [?], 73 år
1796-10-05 Enkemannen Nils Ambjörnsson, Hjälmvik Nordg., 71 år
1796-10-08 Enkan Sigrid Arvidsdotter,Gustorp, 72 år
1796-10-20 Pigan Katrina Olsdotter, Borga, 18 år
1796-12-16 Lars Jonsson, Hjälmvik Nordg., 2 dagar
1796-12-16 Kerstin Jonsdotter, Hjälmvik Nordg., 2 dagar
1796-12-18 Enkan Anna Torbjörnsdotter, Varekil, 76 år
1796-12-30 Katrina Jakobsdotter, Skurtorp, 2 månader
1797-01-07 Hustrun Kerstin Björnsdotter, Hjälmvik Sörg., 55 år
1797-02-08 Drängen Karl Svensson, Hjälmvik, 23 år
1797-02-16 Anna Andersdotter, Valön, 8 dagar
1797-02-16 Anna Katrina Mattisdotter, Vinge, 1 månad
1797-03-01 Inger Persdotter, Tegen, 11 år
1797-03-01 Johannes Jönsson, Halsberg [Hällsberg>?], 2 månader
1797-03-21 Rigina Olsdotter, Varekilsnäs, 1 månad, 14 dagar
1797-03-30 Samuel Jakobsson, Hjälmvik, 14 dagar
1797-03-30 Hustrun Lisbet Olsdotter, Vinge, 54 år
1797-04-02 Anders Olsson, Tjäreberg, 30 år
1797-04-04 Petter Jonsson, Jacklefjäll, 18 dagar
1797-04-05 Enkan [?] Gunella Torbjörnsdotter, Rörvik, 66 år, 4 månader
1797-04-08 Hustrun Malena Olsdotter, Hörleby, 69 år, 6 månader
1797-04-24 Börge Andersson, Ringseröd, 1 månad
1797-06-06 Mannen Olof Torbjörnsson, Borga, 65 år
1797-06-10 Abraham Olsson, Langeby, 1 månad
1797-07-27 Mannen Rasmus Olsson, Ammedalen, 59 år
1797-09-01 Ingeborg Nilsdotter, Krabberöd, 4 år
1797-09-25 Helena Nilsdotter, Säckebäck, 1 år, 3 månader
1797-10-07 Drängen Anders Andersson, Svanvik, 48 år
1797-10-11 Bernt Andersson, Langeby, 12 år
1797-11-13 Drängen Karl Andersson, Surnås, 17 år
1797-12-09 Hustrun Karin Larsdotter, Borga, 35 år
1798-01-07 Mannen Olof Olsson, Stala, 62 år
1798-01-17 Enkemannen Sven Helgesson, Tufta [ålder saknas]
1798-03-01 Anders Jonsson, Härlöcke, 67 år
1798-03-03 Anders Björnsson, Hjälmvik, 62 år
1798-03-08 Olof Olsson, Langeby, 44 år, 7 månader
1798-03-21 Nils Hansson, Hjälmvik, 18 dagar
1798-04-01 Anders Sörensson, Kyrkeröd, 1 år, 7 månader
1798-04-19 Hustrun Marit Eriksdotter, Gunnersbu, 47 år
1798-05-17 Hustrun Inger Jonsdotter, vid Gunnersbu, 43 år
1798-08-12 Sven Börgesson, Hällsberg, 76 år, 10 dagar
1798-09-09 Enkan Malin Jersdotter, Libacken, 85 år
1798-11-24 Anna Jonsdotter, Säckebäck, 21 dagar
1799-02-12 Enkan Börta Karlsdotter, Frågott, 66 år
1799-02-11 Samuel Svensson, Skurtorp, 16 dagar
1799-03-01 Pigan Elsa Hansdotter, Skurtorp, 17 år
1799-03-08 Enkan Greta Andersdotter, vid Krabberöd, 60 år
1799-03-23 Enkemannen Anders Björnsson, Hörleby, 64 år
1799-03-31 Mannen Lars Olsson, Borga, 59 år
1799-03-31 Anna Hansdotter, Dammen, 1 månad
1799-05-12 Anders Simonsson, Hjälmvik, 3 månader, 9 dagar
1799-05-15 Pigan Rangela Olsdotter, Varekilsnäs, 64 år
1799-05-15 Enkan Anna Plogman, vid Dale, 56 år
1799-05-22 Drängen Östen Tollesson, Stala, 55 år
1799-10-11 Annika Nilsdotter, Gunnersbu, 4 månader
1799-10-18 Sven Nilsson, Gunnersbu, 10 år
1799-10-28 Anders Nilsson, Gunnersbu, 4 år
1799-11-11 Ellika Larsdotter, Bråten, 4 år, 5 månader
1799-12-07 Nils Jonsson, Säckebäck, 1 månad
1799-12-14 Anders Svensson, Hjälmvik, 9 månader
1800-01-04 Kerstin Jonsdotter, Hjälmvik, 1 år
1800-01-14 Anna Helgesdotter, Frågott, 3 år, 2 månader
1800-01-18 Hustrun Karin Jonsdotter, Häleberg [Hällsberg?], 45 år
1800-01-20 Maja Engelbretsdotter, Varekilsnäs, 9 månader
1800-01-26 Olug Larsdotter, Ödegärdet, 51 år
1800-02-11 Olle Svensson, Kärra, 14 dagar
1800-03-07 Hustrun Börta Nilsdotter, Kärret, 58 år
1800-03-21 Enkan Karin Larsdotter, Trältorp [Trolltorp?], 65 år
1800-03-21 Drängen Olle Andersson, Stubbane, 17 år
1800-04-06 Annika Olsdotter, Hjälmvik Nordg., 45 år, 3 månader
1800-04-14 Man. Jon Ingemarsson, Ringseröd, 59 år
1800-04-18 Drängen Per Månsson, Röra, 50 år
1800-04-24 Pigan Inger Mårtensdotter, Brattorp, 18 år
1800-05-09 Hustrun Börta Larsdotter, Hjälmvik Nordg., 70 år, 6 månader
1800-05-10 Johanna Johansdotter, Hjälmvik Nordg., 1 år, 4 månader
1800-05-26 Kopparslagaren [förnamn saknas] Hermansson, Övre Houga, 72 år
1800-05-26 Drängen Lars Olsson, Kärra, .... år, 2 månader, 1 dag
1800-05-26 Olle Persson, Varekil, 4 år
1800-05-30 Hustrun Anna Siversdotter, Stala, 53 år
1800-05-31 Drängen Torger Torbjörnsson, Härlöcke, [ålder saknas]
1800-06-12[19?] Enkefru Prostinnan [förnamn saknas] Enander, Stala, 62 år
1800-06-26 Mademoiselle Anna Beata Holander, Hörleby, 8 år, 5 månader
1800-06-29 Mannen Sven Andersson, Kärra, 52 år, 7 månader, 29 dagar
1800-07-26 Johannes Olsson, Hjälmvik, 4 dagar
1800-07-26 Pigan Elsa Olsdotter, Trolltorp, 18 år
1800-08-01 Pigan Karin Svensdotter, Halsberg [Hällsberg?], 29 år
1800-08-09 Sara Larsdotter, Valön, 12 år, 2 månader
1800-08-11 Mannen Erik Kruskopp, Lerklev, 60 år
1800-09-18 Mannen Anders Björnsson, Langeby, 61 år
1800-10-01 Enkan Anna Svensdotter, Skåpesund, 54 år
1800-10-23 Nikolaus Andersson, Tjäreberg, 1 år
1800-10-25 Inger Hansdotter, Rossön, 15 år
1800-10-30 Ellert Svensson, Hällingsön [Hälsön?], 88 år
1800-11-10 Kristina Jakobsdotter, Gunnersbu, 16 år
1800-11-11 Hustrun Elsa Hjerpsdotter, Hjälmvik, 62 år
1800-11-29 Olle Larsson, Valön, 4 år
1800-12-01 Man. Olof Olsson, Valön, 80 år
1800-12-01 Hustrun Britta Andersdotter, Timmertangen, 46 år
1800-12-08 Enkan Dorotea Persdotter, Nedre Houga, 60 år
1801-01-23 Hustrun Sigrid Berntsdotter, Varekil, 35 år
1801-01-30 Enk. H. [?] Lars Åkerström, Hjälmvik, 58 år
1801-02-02 Mannen Johannes Holmström, P. Ödegärdet, 46 år
1801-02-15 Hustrun Karin Olsdotter, Brattorp, 45 år
1801-02-23 Enk. dikegrävaren [förnamn saknas] Ekelund, [ort saknas], 80 år
1801-03-21 Johannes Jonsson, Jacklefjäll, 13 dagar
1801-03-21 Mannen Erik Persson, Myra, 60 år
1801-03-21 Mannen Bengt Störk, Råsås, 64 år
1801-04-01 Anna Andersdotter, Gilltorp, 2 år
1801-04-17 Lars Eriksson, Dalen, 10 år
1801-04-27 Johanna Johansdotter, Åsebacken, 36 år
1801-05-09 Katrina Jakobsdotter, Backen, 8 år
1801-05-09 Mannen Anders Andersson, Langeby, 64 år, 11 månader
1801-05-16 Olena Olsdotter, Varekilsnäs, 1 år, 2 månader
1801-05-20 Hans Larsson, Hjälmvik, 70 år
1801-06-01 Mannen Bernt Jonsson, Ringseröd, 51 år
1801-06-23 Mannen Anders Nilsson, Nordre Hjälmvik, 35 år
1801-07-09 Maja Pettersdotter, Övre Houga, 1 månad, 14 dagar
1801-07-18 Mannen Anders Larsson, Hällsberg, 51 år
1801-07-25 Anders Andersson, Surnås, 8 dagar
1801-08-08 Enk. Henrik Andersson, Varekilsnäs, 73 år
1801-08-08 Enkan Anna Nilsdotter, Säckebäck, 41 år
1801-10-20 Nikolaus Holander, Hörleby, 4 år, 6 månader
1801-10-21 Hustrun Anna Olsdotter, Varekilsnäs, 57 år
1801-10-27 Katrina Olsdotter, Skurtorp, 3 år
1801-12-06 Hustrun Kerstin Rasmusdotter, Nedre Dale, 68 år
1802-01-18 Enkan Maja Djurström, Lerklev, 69 år
1802-01-30 Mannen Jon Rasmusson, Jacklefjäll, 58 år
1802-02-23 Enkan Karin Sörensdotter, Gröna, 66 år
1807-10-25 Fru Britta Kristina Brun, Stala, 30 år
1807-10-28 Enkan Börta Björnsdotter, Ängen, 61 år
1807-11-01 Jakob Jakobsson, Snickerbacken, 7 månader
1807-11-08 Man. Olof Anders[son], Valön, 54 år
1807-11-09 Nils Andersson, Hjälmvik, 2 år
1807-12-24 Anna Jonsdotter, Skurtorp, 3 år, 1 månad
1808-01-18 Olof Pettersson, Tjäreberg, 6 år
1809-03-06 Enkan Katrina Waldenström, Trolltorp, 80 år, 9 månader
1809-03-07 Man. Johannes Andersson, Haga, 42 år, 6 månader
1809-03-17 Flickan Britta Stina ...dotter, Snickerbacken
1809-03-20 Man. Nils Rasmusson, Trolltorp, 42 år
1809-03-27 Petter Berntsson, Langeby, 7 dagar
1809-03-27 Flickan Jakobina Persdotter, Myra, 6 år, 6 månader
1809-04-01 Man. Nils Olsson, Görås, 34 år
1809-04-02 Petter Olle Nilsson, Görås, 1 år, 2 månader
1809-04-02 Man. Hans Olsson, Dammen, 56 år
1809-04-03 Enkan Annika Olsdotter, Dammen, 53 år
1809-04-03 Kristina Andersdotter, Brandalen, 2 år
1809-04-03 Flickan Kerstin Jonsdotter, Hjälmvik, [ålder saknas]
1809-04-07 Enk. Anders Jakobsson, Källsbacken, 70 år
1809-04-07 Enk. Ambjörn Larsson, Hörleby, 75 år
1809-04-14 Man. Bernt Andersson, Holta, 64 år
1809-04-22 Man. Mattis Jakobsson, Hällsberg, 43 år
1809-04-22 Man. Nils Ingesson, Gunnersbu, 55 år
1809-04-30 Man. Anders Jonsson, Jacklefjäll, 38 år, 14 dagar
1809-05-07 Man. Sven Helgesson, Brastad, 55 år, 2 månader, 17 dagar
1809-05-10 Man. Anders Olsson, Krabberöd, 53 år
1809-05-16 Hustrun Barbro Jonsdotter, Snickerbacken, 26 år
1809-05-20 Barnet Maja Persdotter, Dale, 21 dagar
1809-05-.... Hans Lars[son?], Skåpesund, 9 månader
1809-05-23 Man. Hans Olsson, Rossön, 58 år
1809-05-26 Man. Anders Svensson, Snickerbacken, 40 år
1809-05-27 Hustrun Britta Andersdotter, Selen, 36 år
1821-01-.... Mannen Jerp Mårtensson, Ängö
1821-01-.... Enkan Olena Engelbrektsdotter, Surnås
1821-01-.... Mannen Nils Jonsson, Nedre Dale, avled i Krabberöd
1821-03-.... Hustrun Barbro Jonsdotter, Ringseröd
1821-03-.... Mannen Olof Torbjörnsson, Rörvik
1821-04-.... Båtsmanshustr. Johanna Relfsdotter, Lerklev u. Varekilsnäs
1821-05-.... Mannen Anders Nilsson, Tjäreberg
1821-08-17 Peter Anderssons hustru Britta Rasmusdotter, Gustorp
1856-03-29 Bondeenkan Margr. Berntsdotter, Surnås, äld. barn
1856-04-16 Bondeh. Anna Katr. Svensdotter, Kärra, und. barn
1856-06-13 Enkan Börta Persdotter, Hörleby Sg. [?]
1856-08-25 Torp. Olof Hansson, u. Langeby
1856-09-03 Torph. Helena Hansdotter, u. Tufta
1856-09-30 Bondeh. Sofia Jonsdotter, Ringseröd, barn
1856-09-30 Häradsdommaren Anders Jonsson, Nord-Hjälmvik, barn
1856-10-15 Bonded:r Börta Jakobsdotter, Nord-Hjälmvik, förmögen
1856-10-21 Bondeh. Maria Andreasdotter, Varekilsnäs Sörg., minderårigt barn | Elias Persson i Varekilsnäs föreslås; nämndemannen heter Lars Persson
1856-10-26 Undt.mannen Torbjörn Helgesson, Skurtorp, äldre barn
1856-12-06 Bonded:r Anna Gunnarsdotter, Nedre Houga
1856-12-27 Undt.enkan Maja Olsdotter, Gunnersbu, äldre barn
1857-02-02 Sjökapten L. I. Nordenberg, Säckebäck, inga barn
1857-03-04 Kristian Olsson, Stubbane u. Tufta, äldre barn
1857-03-25 Olena Engelbrektsdotter, torph., Örneviken u. Varekilsnäs Nordg., minderå. barn
1857-11-06 Torp.enkan Katr. Andersdotter, u. Ringseröd, äldre barn
1857-11-13 Tullvaktareenkan Kristina Wetterquist, Hörleby, inga barn
1857-12-22 Torph. Helena Karlsdotter, u. Bråkärr, äldre barn
1858-01-06 Undt.enkan Katr. Andersdotter, Kärra, äldre barn

"Samt dessutom några fattighjon och minderåriga barn."

Källa


Orusts och Tjörns häradsrätt (Landsarkivet):
FIII:1 - Dödlistor 1792-1858 (alla som finns från Stala för den tid då dödböcker saknas)
Tänk på att avskrifter bara är andrahandskällor! Det finns alltid en risk att en avskrift är felaktig, även om man var noggrann när man skrev av källan. Avskrifterna är endast avsedda som hjälpmedel för att underlätta sökning. Det man sedan finner i en avskrift ska alltid jämföras med originalet!
Om Båhus Arkivguide: Avskrifter och register
© Jörgen Tollesson     ·     Epost