Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

ASKUM

Askum kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Askums kyrka
Askums kyrka
Foto (år 1918): Hanna Eggertz-Hegardt
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Utbrutna: Kongshamn 1772 och Malmön 1909.

Gårdar


Askums socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Askums kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Sotenäs

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


0000 - 1917 Tossene
1917 - 1991 Kongshamn

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Sotenäs pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1898.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Askum

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Askum

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Askums socken
Hogenäs Näs municipalsamhälle (-)
Väjerns municipalsamhälle (-)
· Lantmäterimyndigheten:
Askums socken
Hovenäsets municipalsamhälle
Väjerns municipalsamhälle [ändra "%E4" i adressen till "ä"]
Se också:
Kongshamn
Malmön
Smögen

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Askum
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Askums socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Askums socken

(Riksantikvarieämbetet har ödelagt Fornsök. I den nya versionen går det inte längre att länka till ett färdigt sökresultat för en socken. Och när man följer den gamla länken, så får man bara upp ett felmeddelande som inte ens innehåller en hänvisning till den nya söksidan.)

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Askums socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1532 Askums socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Hembygdsföreningen Sotenäsgillet
Sotenäs Personhistoriska Förening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost