Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Tjärnö socken

Jordeboken

1697 omfattade Tiärnöö Sochn:

28 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 21 gårdar x 1 mantal och 7 x 1/2.

Sammanlagt 24 1/2 mantal, varav 8 skatte (9 jbg), 1 prästebol (1), 14 1/2 krono (16), 1/2 utsockne frälse (1) och 1/2 ofrimans frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 1 ödegård (skatte) och 5 holmar (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Brattskär, se Kyrkosund med Brattskär
Brevik med Tjälleskär (Brevik med Källskär)
Burholmen, se Kile
Daftön
Filjholmen (Färgholmen), se Röd med Filjholmen
Flöäng
Gullnäs
Kile
     1 Ner-Kile (Nedre Kile)
     2 Över-Kile (Övre Kile med Burholmen)
Korsnäs
     1 Korsnäs Uppeg.
     2 Korsnäs Nederg.
Kyrkosund med Brattskär
Källskär, se Brevik med Tjälleskär
Lindholmen
Långegärde
Långö
Nolön, se Öddö
Nord-Koster (Koster Norra)
Nyckleby
Nöddö
Ramsö
Rundö
Råssö
     1 Råssö Inneg.
     2 Råssö Uppeg.
     3 Råssö Österg.
Rävö
Röd med Filjholmen (Röd med Färgholmen)
Saltö
Tjälleskär, se Brevik med Tjälleskär
Tjärnöbo
Torgonö
Älgö
Öddö
     1 (Öddö Nederg. med 1/3 i Nolön)
     2 (Öddö Uppeg. med 2/3 i Nolön)
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost