Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Tjärnö socken

Tjärnö kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Tiärnöö Sochn:

28 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 21 gårdar x 1 mantal och 7 x 1/2.

Sammanlagt 24 1/2 mantal, varav 8 skatte (9 jbg), 1 prästebol (1), 14 1/2 krono (16), 1/2 utsockne frälse (1) och 1/2 ofrimans frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 1 ödegård (skatte) och 5 holmar (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Brattskär, se Kyrkosund med Brattskär
Brevik med Tjälleskär (Brevik med Källskär)
Burholmen, se Kile
Daftön
Filjholmen (Färgholmen), se Röd med Filjholmen
Flöäng
Gullnäs
Kile
     1 Ner-Kile (Nedre Kile)
     2 Över-Kile (Övre Kile med Burholmen)
Korsnäs
     1 Korsnäs Uppeg.
     2 Korsnäs Nederg.
Kyrkosund med Brattskär
Källskär, se Brevik med Tjälleskär
Lindholmen
Långegärde
Långö
Nolön, se Öddö
Nord-Koster (Koster Norra)
Nyckleby
Nöddö
Ramsö
Rundö
Råssö
     1 Råssö Inneg.
     2 Råssö Uppeg.
     3 Råssö Österg.
Rävö
Röd med Filjholmen (Röd med Färgholmen)
Saltö
Tjälleskär, se Brevik med Tjälleskär
Tjärnöbo
Torgonö
Älgö
Öddö
     1 (Öddö Nederg. med 1/3 i Nolön)
     2 (Öddö Uppeg. med 2/3 i Nolön)
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost