Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Län och fögderier   >

GÖTEBORGS OCH BÅHUS LÄN
(GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN)

INNEHÅLL

Historik

Länsstyrelsen

Arkiv
Historik
För tiden före 1680, se Båhus län.

1680 sammanslogs Båhus län med delar av Älvsborgs län, nämligen...
· Utlanden (den del av Västergötland som tränger ut till havet mellan Båhuslän och Halland, och införlivades med Sverige på 1200-talet: Sävedals, Askims, Hisings Östra och Vättle härader samt Göteborgs stad);
· den västra delen av Väne härad (Vassända, Naglums och Väne Ryrs socknar);
· Dalsland.
Redan 1681 återfördes dock Dalsland, Väne och Vättle till Älvsborgs län. *

Det nya länets namn blev Göteborgs och Båhus län. Residenset var Båhus tills landshövdingen år 1700 flyttade till Göteborg.

Göteborgs och Båhus läns gränser 1681 bestod till 1889, då Skårdals skate (se Nödinge socken) överfördes till Älvsborgs län.

Och vid 1960- och 70-talens kommunsammanslagningar överfördes två socknar (Hjartum och Visteland) till Älvsborgs län, fyra socknar (Angered, Bergum, Björketorp och Valbo Ryr) gick motsatt väg, och en socken (Lindome) överfördes från Hallands län.

Den stora förändringen kom dock 1998, då länet sammanslogs med Älvsborgs och Skaraborgs län till Västra Götalands län.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 1680 och 1681 års länsindelning framgår av mantalslängd och jordebok för de båda berörda länen.
Länsstyrelsen
Landshövdingen kallades förr Konungens Befallningshavande (KB).

Länsstyrelsen var 1687-1971 delad i två avdelningar, landskansliet och landskontoret. Landskontoret handlade kamerala ärenden, alltså skatteväsendet inklusive indelningsverket, medan de övriga handlades av landskansliet.
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Förvaltningsarkiv:
Göteborgs och Bohus läns landskansli -1890
Göteborgs och Bohus läns landskontor -1890 [länsräkenskaper, mantalslängder m.m.]

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Mantalslängder, jordeböcker, generalmönsterrullor m.m.:
Göteborgs och Bohus läns landskansli
Göteborgs och Bohus läns landskontor
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost