Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Lommelands socken

Lommeland kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Lommeland Sochn:

16 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 9 gårdar x 1 mantal, 5 x 1/2, 1 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 11 7/8 mantal, varav 4 5/8 skatte (6 jbg), 5 1/4 krono (8) och 2 ofrimans frälse (2).

Inget ej mantalssatt.

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Bodal (Bodalen)
Håltane
Hälle
Knarrås
Lommeland
     1 Lommeland Nedra
     2 Lommeland Övra
Mosstorp (Mostorp)
Mörk
     1 Mörk Västra
     2 Mörk Östra
Prästeröd och Stuveröd
Ringdalen
Råsshult
Röd
     2
Stuveröd, se Prästeröd och Stuveröd
Tånge (Tånga)
Unneberg
Åberg
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost