Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Lurs socken

Lur kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Luur Sochn:

63 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 37 gårdar x 1 mantal, 12 x 1/2, 13 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 46 3/8 mantal, varav 27 1/8 skatte (39 jbg), 1 1/2 prästebol (2), 16 3/4 krono (21) och 1 utsockne frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 4 ödegårdar (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Amdal
Amunderöd
Apelsäter
Backa
Berga
Björnim
Borrekärr
Ek
     1 Ek Norra
     2 Ek Södra
     3 Ek Ödeg.
Elofsröd
Galtö (Galtön)
     1 Nord-Galtö (Galtön Norra)
     2 Söder-Galtö (Galtön Södra)
Gissleröd
Granneröd
Gripseröd
Gubberöd
Gusgård
Hessland
Hjälmängen
Hogar
Hogen
Hoveröd
Hålt
Häröd, se Skälleröd eller Häröd
Hästum
     1 Hästum Lilla
     2 Hästum Stora
Kil
     1 Kil Norra
     2 Kil Södra
Kitteröd
Klöveröd
Lursäng
     1 Lursäng Nedre
     2 Lursäng Övre
Nygård
Ranebo
Resö
     1 Resö Mellang.
     2 Resö Nederg.
     3 Resö Norg.
     4 Resö Uppeg.
     5 Resö Österg.
Ryrs Ödegård
Siverbo
Skräddaretorpet
Skågedalen (Skågedal)
Skälleröd eller Häröd
Småris
Svenseröd
Sämberg | ödeg. u. Apelsäter
Söby
Taranderöd
Tjärndalen | ödeg. u. Hästum
Torbal
Torim
Tormoseröd
Torp
     3
Tågeröd
Varebacka
Vassby
Vålle
Västeröd
Ånneröd
Ön
Össby
Överby
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost