Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Lurs socken

Jordeboken

1697 omfattade Luur Sochn:

63 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 37 gårdar x 1 mantal, 12 x 1/2, 13 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 46 3/8 mantal, varav 27 1/8 skatte (39 jbg), 1 1/2 prästebol (2), 16 3/4 krono (21) och 1 utsockne frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 4 ödegårdar (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Amdal
Amunderöd
Apelsäter
Backa
Berga
Björnim
Borrekärr
Ek
     1 Ek Norra
     2 Ek Södra
     3 Ek Ödeg.
Elofsröd
Galtö (Galtön)
     1 Nord-Galtö (Galtön Norra)
     2 Söder-Galtö (Galtön Södra)
Gissleröd
Granneröd
Gripseröd
Gubberöd
Gusgård
Hessland
Hjälmängen
Hogar
Hogen
Hoveröd
Hålt
Häröd, se Skälleröd eller Häröd
Hästum
     1 Hästum Lilla
     2 Hästum Stora
Kil
     1 Kil Norra
     2 Kil Södra
Kitteröd
Klöveröd
Lursäng
     1 Lursäng Nedre
     2 Lursäng Övre
Nygård
Ranebo
Resö
     1 Resö Mellang.
     2 Resö Nederg.
     3 Resö Norg.
     4 Resö Uppeg.
     5 Resö Österg.
Ryrs Ödegård
Siverbo
Skräddaretorpet
Skågedalen (Skågedal)
Skälleröd eller Häröd
Småris
Svenseröd
Sämberg | ödeg. u. Apelsäter
Söby
Taranderöd
Tjärndalen | ödeg. u. Hästum
Torbal
Torim
Tormoseröd
Torp
     3
Tågeröd
Varebacka
Vassby
Vålle
Västeröd
Ånneröd
Ön
Össby
Överby
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost