Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

LUR

Lur kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Lurs kyrka
Lurs kyrka
Foto (år 1932): K. Lindenberg
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL

Lokalt

Regionalt

Kyrkan

Arkiv

Kulturminnen

Föreningar m.m.
Lokalt

Gårdar


Lurs socken

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Lurs kyrka
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)
Regionalt

Skeppreda (härad)


Tanum

Län


0000 - 1680 Båhus
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Tanum

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Tanums pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg
· Kyrkoarkiv:
Lur

Digitala bilder


Arkiv Digital
· Kyrkoböcker m.m.:
Lur

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Lurs socken
· Lantmäterimyndigheten:
Lurs socken

Avskrifter och register


Rolf Berlin
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Lur
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Lurs socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Lurs socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Lurs socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Bo 1572 Lurs socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Tanums Hembygdsförening
Tanums Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost