Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Lyngs socken

Jordeboken

1697 omfattade Liungh Sochn:

35 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/2 mantal, 9 x 1, 4 x 3/4, 7 x 1/2, 8 x 1/4 och 6 x 1/8.

Sammanlagt 19 3/4 mantal, varav 12 1/2 skatte (16 jbg), 5 7/8 krono (13), 1/4 utsockne frälse (1) och 1 1/8 ofrimans frälse (5).

Dessutom ej mantalssatta: 1 utjord (skatte), 1 äng (krono) och 2 kvarnar (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Anfasteröd
Aröd
     1 Aröd Övra
     2 Aröd Nedra
     3 Aröd Mellan
     4 Aröd Lilla
Berg
Branseröd
Bratteforskvarn
Bremsvik, se Fjäll och Bremsvik
Dirhuvud
Fjäll och Bremsvik | torp u. Södra Fjället
Fjället, Norra
     1
     3 | torp
Fjället, Södra
     2
Gröna Äng (Grönäng) | torp
Grötån
Gunneröd
Gusseröd
Hoven (Houven)
Huset | torp
Håle
     1 Håle Sörg.
     2 Håle Norg.
     3 Håle Mellang.
     4 | kvarn
Hälle
Klev
Kolbengtseröd (Kålbengtseröd)
Korsviken (Korsvik)
     1 | torp
     2 Korsviken Södra
Korsviken, Norra (Korsvik Norra)
     1
Kärr
Kärrstegen
Ljung
Lyckan | torp
Maden (Maen)
Nybygget | torp
Rävehogen
Simmersröd
Skafteröd
Skogen
Skälläckeröd
Stendammen | torp
Stengårdseröd
Tjöstelsröd
     1 Tjöstelsröd Nedra
     2 Tjöstelsröd Övra
Tön
Åker
Örebacken (Örebacka) | torp
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost