Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Lyngs socken
(Ljung)

Lyng (Ljung) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Liungh Sochn:

35 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 1 gård x 1 1/2 mantal, 9 x 1, 4 x 3/4, 7 x 1/2, 8 x 1/4 och 6 x 1/8.

Sammanlagt 19 3/4 mantal, varav 12 1/2 skatte (16 jbg), 5 7/8 krono (13), 1/4 utsockne frälse (1) och 1 1/8 ofrimans frälse (5).

Dessutom ej mantalssatta: 1 utjord (skatte), 1 äng (krono) och 2 kvarnar (skatte).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Anfasteröd
Aröd
     1 Aröd Övra
     2 Aröd Nedra
     3 Aröd Mellan
     4 Aröd Lilla
Berg
Branseröd
Bratteforskvarn
Bremsvik, se Fjäll och Bremsvik
Dirhuvud
Fjäll och Bremsvik | torp u. Södra Fjället
Fjället, Norra
     1
     3 | torp
Fjället, Södra
     2
Gröna Äng (Grönäng) | torp
Grötån
Gunneröd
Gusseröd
Hoven (Houven)
Huset | torp
Håle
     1 Håle Sörg.
     2 Håle Norg.
     3 Håle Mellang.
     4 | kvarn
Hälle
Klev
Kolbengtseröd (Kålbengtseröd)
Korsviken (Korsvik)
     1 | torp
     2 Korsviken Södra
Korsviken, Norra (Korsvik Norra)
     1
Kärr
Kärrstegen
Ljung
Lyckan | torp
Maden (Maen)
Nybygget | torp
Rävehogen
Simmersröd
Skafteröd
Skogen
Skälläckeröd
Stendammen | torp
Stengårdseröd
Tjöstelsröd
     1 Tjöstelsröd Nedra
     2 Tjöstelsröd Övra
Tön
Åker
Örebacken (Örebacka) | torp
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost