Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Lyse socken

Jordeboken

1697 omfattade Lyße Sochn:

51 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 41 gårdar x 1 mantal, 6 x 1/2 och 4 x 1/4.

Sammanlagt 45 mantal, varav 22 skatte (23 jbg), 1 prästebol (1), 14 3/4 krono (19), 3 kyrko (3), 1/4 kloster (1) och 4 utsockne frälse (4).

Dessutom ej mantalssatta: 1 öd (krono), 1 utjord (skatte), 1 äng (krono) och 1 fiskeläge (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Alsbäck
Berg, Lilla
     2
Berg, Stora
     1
Berga
     1 Berga och Gåsehogen
     2 Berga Övre
     3 Berga Övre
Brandseröd
Bua
Djupedal
Fedjan
Finnsbo (Finsbo)
Fiskebäck
Fjälla
Flat
     1 Flat Norr
     2 Flat Söder
Gåsehogen, se Berga
Hamre (Hammar)
     2 Hamre Söder
     3 Hamre Norr
Hannevik
Hogen
Humlekärr
     2 Humlekärr Öster
     3
Häggvall
     1 Häggvall Öster
     2 Häggvall Väster
     3 Häggvall Mellan
     4 Häggvall Söder
Hällekila
Kega (Käga)
Klättene
Korseberg
Kyrkeby
Kådene
Lassehaga
     1
     2
Lycke
Lyse
     1 Lyse Övre
     2 Lyse Nedre
Lögen
Sandåker
Sjöbol
Skal
Skår
Slättna (Slättene)
     1
     2 Slättna Ödeg.
Stale
Sörkila
Torgestad
     1 Torgestad Söder
     2 Torgestad Norr
Toröd
Träleberg
Ulseröd
     1 Ulseröd Stora
     2 Ulseröd Lilla
Ör
Österäng | äng
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost