Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Lyse socken

Lyse kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Lyße Sochn:

51 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 41 gårdar x 1 mantal, 6 x 1/2 och 4 x 1/4.

Sammanlagt 45 mantal, varav 22 skatte (23 jbg), 1 prästebol (1), 14 3/4 krono (19), 3 kyrko (3), 1/4 kloster (1) och 4 utsockne frälse (4).

Dessutom ej mantalssatta: 1 öd (krono), 1 utjord (skatte), 1 äng (krono) och 1 fiskeläge (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Alsbäck
Berg, Lilla
     2
Berg, Stora
     1
Berga
     1 Berga och Gåsehogen
     2 Berga Övre
     3 Berga Övre
Brandseröd
Bua
Djupedal
Fedjan
Finnsbo (Finsbo)
Fiskebäck
Fjälla
Flat
     1 Flat Norr
     2 Flat Söder
Gåsehogen, se Berga
Hamre (Hammar)
     2 Hamre Söder
     3 Hamre Norr
Hannevik
Hogen
Humlekärr
     2 Humlekärr Öster
     3
Häggvall
     1 Häggvall Öster
     2 Häggvall Väster
     3 Häggvall Mellan
     4 Häggvall Söder
Hällekila
Kega (Käga)
Klättene
Korseberg
Kyrkeby
Kådene
Lassehaga
     1
     2
Lycke
Lyse
     1 Lyse Övre
     2 Lyse Nedre
Lögen
Sandåker
Sjöbol
Skal
Skår
Slättna (Slättene)
     1
     2 Slättna Ödeg.
Stale
Sörkila
Torgestad
     1 Torgestad Söder
     2 Torgestad Norr
Toröd
Träleberg
Ulseröd
     1 Ulseröd Stora
     2 Ulseröd Lilla
Ör
Österäng | äng
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost