Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Tossene socken

Jordeboken

1697 omfattade Toßene Sochn:

68 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 41 gårdar x 1 mantal, 15 x 1/2, 10 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 51 1/4 mantal, varav 18 skatte (22 jbg), 2 1/4 prästebol (6), 13 1/2 krono (16), 1/4 kyrko (1), 1/2 kloster (1), 13 1/4 insockne frälse (18) och 3 1/2 utsockne frälse (4).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Öfwerby Prästegårdh), 1 säteri (Åby), 7 torp (under säteriet), 1 husman (skatte), 7 åkrar/ängar (skatte) och 4 ängar (1 prästebol, 1 krono, 1 kloster och 1 utsockne frälse).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källa (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Anneröd
Arslätt
Backa
Berg
     1 Kronog.
     2 Skatteg. eller Gymnasiehemmanet
Bjällane
Brygge
Brådal
     1
     2
Bödelsbacken | torp
Bögebacka
Djupedal
Ebbilslätt
     3
Ellene
     1 Ellene Överg.
     2 Ellene Nederg.
Elseröd
Evja, se Ävja
Finntorp (Fintorp)
     1 Kronog.
     2 Skatteg.
Fodenäs, se Stensjö med Fodenäs
Fålbengsröd (Folbergsröd)
Förningshagen | torp
Gadderöd
Gerrebo
Gistad
     1 Gistad Stora
     2 Gistad Stora
     3 Gistad Lilla | äng
     4 Gistad Lilla | äng
Hee | äng
Hee, se Skråland och Hee
Helgeröd
Hogen
Hogsäm
Hommedal
Hunnebo
Häller
Kisteröd
Klev
Klosterberg | äng
Koderöd
Kärr
     1
Kärr, Övre
     2
Legene
     1 Legene Nederg.
     2 Legene Överg.
Lerbäck
Lyckan
Långön
Lönnekärr
Möhällern
Prästgärde
Rambergskog
Runden
     3 Runden Övre
     4 Runden Nedre
Råghult
Röd
Rörby
     1 Rörby Norg.
     2 Rörby Sörg.
Skråland och Hee | 2 ängar
Skälle
     1 Skälle Norg.
     2 Skälle Sörg.
Sparöd
Stensjö med Fodenäs
Stockebo (Stockebro)
     1
     2 Stockebo Lilla | äng
Stubberöd
Stämmen | torp
Svenseröd
Säm
Toftestad
Torp
Tossene
Uleberg
     1 Uleberg Överg.
     2 Uleberg Nederg.
Ulegrän (Ulegren)
Valla
     1 Valla Österg.
     2 Valla Sörg.
     3 Valla Västerg.
     4 Valla Norg.
Varås
Vik
Åby
Ävja (Evja)
Ödstoft
Önna
Överby
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost