Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Tossene socken

Tossene kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Toßene Sochn:

68 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 41 gårdar x 1 mantal, 15 x 1/2, 10 x 1/4 och 2 x 1/8.

Sammanlagt 51 1/4 mantal, varav 18 skatte (22 jbg), 2 1/4 prästebol (6), 13 1/2 krono (16), 1/4 kyrko (1), 1/2 kloster (1), 13 1/4 insockne frälse (18) och 3 1/2 utsockne frälse (4).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Öfwerby Prästegårdh), 1 säteri (Åby), 7 torp (under säteriet), 1 husman (skatte), 7 åkrar/ängar (skatte) och 4 ängar (1 prästebol, 1 krono, 1 kloster och 1 utsockne frälse).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källa (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
Anneröd
Arslätt
Backa
Berg
     1 Kronog.
     2 Skatteg. eller Gymnasiehemmanet
Bjällane
Brygge
Brådal
     1
     2
Bödelsbacken | torp
Bögebacka
Djupedal
Ebbilslätt
     3
Ellene
     1 Ellene Överg.
     2 Ellene Nederg.
Elseröd
Evja, se Ävja
Finntorp (Fintorp)
     1 Kronog.
     2 Skatteg.
Fodenäs, se Stensjö med Fodenäs
Fålbengsröd (Folbergsröd)
Förningshagen | torp
Gadderöd
Gerrebo
Gistad
     1 Gistad Stora
     2 Gistad Stora
     3 Gistad Lilla | äng
     4 Gistad Lilla | äng
Hee | äng
Hee, se Skråland och Hee
Helgeröd
Hogen
Hogsäm
Hommedal
Hunnebo
Häller
Kisteröd
Klev
Klosterberg | äng
Koderöd
Kärr
     1
Kärr, Övre
     2
Legene
     1 Legene Nederg.
     2 Legene Överg.
Lerbäck
Lyckan
Långön
Lönnekärr
Möhällern
Prästgärde
Rambergskog
Runden
     3 Runden Övre
     4 Runden Nedre
Råghult
Röd
Rörby
     1 Rörby Norg.
     2 Rörby Sörg.
Skråland och Hee | 2 ängar
Skälle
     1 Skälle Norg.
     2 Skälle Sörg.
Sparöd
Stensjö med Fodenäs
Stockebo (Stockebro)
     1
     2 Stockebo Lilla | äng
Stubberöd
Stämmen | torp
Svenseröd
Säm
Toftestad
Torp
Tossene
Uleberg
     1 Uleberg Överg.
     2 Uleberg Nederg.
Ulegrän (Ulegren)
Valla
     1 Valla Österg.
     2 Valla Sörg.
     3 Valla Västerg.
     4 Valla Norg.
Varås
Vik
Åby
Ävja (Evja)
Ödstoft
Önna
Överby
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost