Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Jörlands socken

Jordeboken

1697 omfattade Jörlandh Sochn:

80 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 29 gårdar x 1 mantal, 3 x 3/4, 22 x 1/2, 15 x 1/4 och 11 x 1/8.

Sammanlagt 47 3/8 mantal, varav 7 1/2 skatte (12 jbg), 36 1/8 krono (62) och 3 3/4 utsockne frälse (6).

Dessutom ej mantalssatta: 3 ängar och 2 kvarnar (alla krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.

A B D G H I J K L M R S T V Å

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Angil

Namn


LM och JR (EKB): Angille

Jordeboksgård


1 Angil

Anros

Namn


LM och JR (EKB): Anrås

Jordeboksgårdar


1 Nordre Anros Overg.
2 Nordre Anros Österg.
3 Nordre Anros Sörg.
4 Söndre Anros Mellomg.
5 Söndre Anros Overg.
6 Söndre Anros Nedeg.

Baggehög

Jordeboksgård


1 Baggehög

Berby

Namn


LM och JR (EKB): Bärby

Jordeboksgård


1 Berby

Berg

Jordeboksgård


1 Berg

Bockesten

Jordeboksgård


1 Bockesten

Breholt

Namn


LM och JR (EKB): Brehålt

Jordeboksgårdar


1 Store Breholt
2 Lille Breholt

Bråland

Jordeboksgårdar


1 Bråland Mellomg.
2 Bråland Västerg.
3 Bråland Österg.

Bukärr

Jordeboksgård


1 Bukärr

Börkekärr

Namn


LM: -
JR (EKB): Björkekärr

Jordeboksgård


1 Börkekärr
Dyfjäll, se Gyfjäll

Garete

Jordeboksgård


1 Garete

Giltorp

Namn


LM och JR (EKB): Gilltorp

Jordeboksgård


1 Giltorp

Gyfjäll

Namn


LM och JR (EKB): Dyfjäll

Jordeboksgård


1 Gyfjäll

Haga

Jordeboksgård


1 Haga

Hakebol

Jordeboksgård


1 Hakebol

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1528 - 16:513/623

Halleby

Jordeboksgård


1 Halleby
Gemensamma ägor med Jörland och Åker.

Hoberg

Namn


LM: -
JR (EKB): Håberg

Jordeboksgård


1 Hoberg

Hoby

Namn


LM och JR (EKB): Håby

Jordeboksgårdar


1 Store Hoby
2 Lille Hoby [Söndre Hoby]

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1515 - 10:310/247

Hunsbu

Namn


LM och JR (EKB): Hunsbo

Jordeboksgård


1 Hunsbu

Höga

Jordeboksgårdar


1 Store Höga
2 Lille Höga

Högen

Jordeboksgård


1 Högen

Inlag

Jordeboksgård


1 Inlag

Jordal

Jordeboksgårdar


1 Östre Jordal
2 Västre Jordal
3 Mellom-Jordal

Jörland

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Jörland
Se Halleby.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Jörlands s:n)
1430 - 16:92/97

Katteröd

Namn


LM och JR (EKB): Kollekärr
Namnet ändrades officiellt till Kollekärr år 1900.

Jordeboksgård


1 Katteröd
Keholmen [Kiholmen], se Ramsön och Keholmen
Kollekärr, se Katteröd

Kyrkeby

Jordeboksgårdar


1 Kyrkeby Mellomg.
2 Kyrkeby Västerg.
3 Kyrkeby Österg. [Gästgiverg.]

Kyrketegen

Namn


JR (EKB): Kyrkotegen

Jordeboksgård


1 Kyrketegen

Kåltvet

Namn


LM och JR (EKB): Kårtvet

Jordeboksgård


1 Kåltvet

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1528 - 16:513/623

Källsby

Jordeboksgårdar


1 Nedre Källsby
2 Övre Källsby

Langegärde

Namn


LM och JR (EKB): Långegärde

Jordeboksgård


1 Langegärde

Lillevatten

Jordeboksgårdar


1 Östre Lillevatten
2 Västre Lillevatten
Ligger på södra sidan av sjön Lillevatten; på norra sidan ligger gården Lillevatten i Spekeröds s:n.

Linden

Jordeboksgård


1 Linden

Lunden

Jordeboksgård


1 Lunden
Ett torp

Majkärr

Jordeboksgård


1 Majkärr

Mossen

Namn


JR (EKB): Måsen

Jordeboksgård


1 Mossen

Ramsdalen

Namn


JR (EKB): Ramsedalen

Jordeboksgård


1 Ramsdalen

Ramsön och Keholmen

Namn


JR (EKB): Ramsön och Kiholmen

Jordeboksgård


1 Ramsön och Keholmen

Ranebu

Namn


LM: Ranebo
JR (EKB): Rannebo

Jordeboksgård


1 Ranebu

Rannekärr

Jordeboksgårdar


1 Östre Rannekärr
2 Västre Rannekärr

Raröd

Jordeboksgårdar


1 Övre Raröd
2 Nedre Raröd

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1430 - 16:92/97

Rämma

Jordeboksgård


1 Rämma

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1528 - 16:513/623

Röd

Jordeboksgård


1 Röd

Saxeröd

Jordeboksgård


1 Saxeröd

Skår, Lille

Namn


LM och JR (EKB): Lilla Skår

Jordeboksgård


2 Lille Skår

Skår, Store

Namn


LM och JR (EKB): Stora Skår

Jordeboksgård


1 Store Skår

Smedseröd

Jordeboksgård


1 Smedseröd

Stenflaten

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Stenflaten
En äng

Stubbholt

Namn


LM och JR (EKB): Stubbhålt

Jordeboksgård


1 Stubbholt

Svaleberg

Jordeboksgård


1 Svaleberg

Sävelöcke

Namn


LM och JR (EKB): Sävelycke

Jordeboksgårdar


1 Sävelöcke Västerg.
2 Sävelöcke Mellomg.
3 Sävelöcke Österg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1528 - 16:513/623

Toltorp

Namn


LM: Tortorp
JR (EKB): Tougtorp

Jordeboksgård


1 Toltorp

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1359 - 11:48/48
1515 - 10:310/247
1546 - 12:609/753

Torp, Västre

Namn


LM och JR (EKB): Västra Torp

Jordeboksgård


1 Västre Torp

Torp, Östre

Namn


LM och JR (EKB): Östra Torp

Jordeboksgård


2 Östre Torp

Toröd

Jordeboksgård


1 Toröd

Trolleröd

Namn


LM och JR (EKB): Trålleröd

Jordeboksgård


1 Trolleröd

Törreby

Jordeboksgårdar


1 Övre Törreby
2 Nedre Törreby

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1546 - 12:609/753

Völsröd

Namn


LM och JR (EKB): Vulseröd

Jordeboksgård


1 Völsröd

Åker

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Åker
Se Halleby.
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost