Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Jörlands socken
(Jörlanda)

Jörland (Jörlanda) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Jörlandh Sochn:

80 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 29 gårdar x 1 mantal, 3 x 3/4, 22 x 1/2, 15 x 1/4 och 11 x 1/8.

Sammanlagt 47 3/8 mantal, varav 7 1/2 skatte (12 jbg), 36 1/8 krono (62) och 3 3/4 utsockne frälse (6).

Dessutom ej mantalssatta: 3 ängar och 2 kvarnar (alla krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


A B D G H I J K L M R S T V Å
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Angil

Namn


LM, JR: Angille
EK: Anngil

Jordeboksgård


1 Angil

Anros

Namn


LM, JR, EK: Anrås

Jordeboksgårdar


1 Nordre Anros Overg.
2 Nordre Anros Österg.
3 Nordre Anros Sörg.
4 Söndre Anros Mellomg.
5 Söndre Anros Overg.
6 Söndre Anros Nedeg.

Baggehög

Jordeboksgård


1 Baggehög

Berby

Namn


LM, JR, EK: Bärby

Jordeboksgård


1 Berby

Berg

Jordeboksgård


1 Berg

Bockesten

Jordeboksgård


1 Bockesten

Breholt

Namn


LM, JR, EK: Brehålt

Jordeboksgårdar


1 Store Breholt
2 Lille Breholt

Bråland

Jordeboksgårdar


1 Bråland Mellomg.
2 Bråland Västerg.
3 Bråland Österg.

Bukärr

Jordeboksgård


1 Bukärr

Börkekärr

Namn


LM, JR, EK: Björkekärr

Jordeboksgård


1 Börkekärr
Dyfjäll, se Gyfjäll

Garete

Jordeboksgård


1 Garete

Giltorp

Namn


LM, JR, EK: Gilltorp

Jordeboksgård


1 Giltorp

Gyfjäll

Namn


LM, JR, EK: Dyfjäll

Jordeboksgård


1 Gyfjäll

Haga

Jordeboksgård


1 Haga

Hakebol

Jordeboksgård


1 Hakebol

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1528 - 16:513/623

Halleby

Jordeboksgård


1 Halleby

Hoberg

Namn


LM, JR, EK: Håberg

Jordeboksgård


1 Hoberg

Hoby

Namn


LM, JR, EK: Håby

Jordeboksgårdar


1 Store Hoby
2 Lille Hoby (Söndre Hoby)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1515 - 10:310/247

Hunsbu

Namn


LM, JR, EK: Hunsbo

Jordeboksgård


1 Hunsbu

Höga

Jordeboksgårdar


1 Store Höga
2 Lille Höga

Högen

Jordeboksgård


1 Högen

Inlag

Jordeboksgård


1 Inlag

Jordal

Jordeboksgårdar


1 Östre Jordal
2 Västre Jordal
3 Mellom-Jordal

Jörland

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Jörland

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Jörlands s:n)
1430 - 16:92/97

Katteröd

Namn


LM, JR, EK: Kollekärr
Namnet ändrades officiellt till Kollekärr år 1900.

Jordeboksgård


1 Katteröd
Keholmen [Kiholmen], se Ramsön och Keholmen
Kollekärr, se Katteröd

Kyrkeby

Jordeboksgårdar


1 Kyrkeby Mellomg.
2 Kyrkeby Västerg.
3 Kyrkeby Österg. (Gästgiverg.)

Kyrketegen

Namn


JR: Kyrkotegen

Jordeboksgård


1 Kyrketegen

Kåltvet

Namn


LM, JR, EK: Kårtvet

Jordeboksgård


1 Kåltvet

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1528 - 16:513/623

Källsby

Jordeboksgårdar


1 Nedre Källsby
2 Övre Källsby

Langegärde

Namn


LM, JR, EK: Långegärde

Jordeboksgård


1 Langegärde

Lillevatten

Jordeboksgårdar


1 Östre Lillevatten
2 Västre Lillevatten
Ligger på södra sidan av sjön Lillevatten; på norra sidan ligger gården Lillevatten i Spekeröds s:n.

Linden

Jordeboksgård


1 Linden

Lunden

Jordeboksgård


1 Lunden
Ett torp

Majkärr

Jordeboksgård


1 Majkärr

Mossen

Namn


JR: Måsen

Jordeboksgård


1 Mossen

Ramsdalen

Namn


JR: Ramsedalen

Jordeboksgård


1 Ramsdalen

Ramsön och Keholmen

Namn


JR: Ramsön och Kiholmen

Jordeboksgård


1 Ramsön och Keholmen

Ranebu

Namn


LM, EK: Ranebo
JR: Rannebo

Jordeboksgård


1 Ranebu

Rannekärr

Jordeboksgårdar


1 Östre Rannekärr
2 Västre Rannekärr

Raröd

Jordeboksgårdar


1 Övre Raröd
2 Nedre Raröd

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1430 - 16:92/97

Rämma

Jordeboksgård


1 Rämma

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1528 - 16:513/623

Röd

Jordeboksgård


1 Röd

Saxeröd

Jordeboksgård


1 Saxeröd

Skår, Lille

Namn


LM, JR, EK: Lilla Skår

Jordeboksgård


2 Lille Skår

Skår, Store

Namn


LM, JR, EK: Stora Skår

Jordeboksgård


1 Store Skår

Smedseröd

Jordeboksgård


1 Smedseröd

Stenflaten

Jordeboksgård


1 Stenflaten
En äng

Stubbholt

Namn


LM, JR, EK: Stubbhålt

Jordeboksgård


1 Stubbholt

Svaleberg

Jordeboksgård


1 Svaleberg

Sävelöcke

Namn


LM, JR, EK: Sävelycke

Jordeboksgårdar


1 Sävelöcke Västerg.
2 Sävelöcke Mellomg.
3 Sävelöcke Österg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1528 - 16:513/623

Toltorp

Namn


LM, EK: Tortorp
JR: Tougtorp

Jordeboksgård


1 Toltorp

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1359 - 11:48/48
1515 - 10:310/247
1546 - 12:609/753

Torp, Västre

Namn


LM, JR, EK: Västra Torp

Jordeboksgård


1 Västre Torp

Torp, Östre

Namn


LM, JR, EK: Östra Torp

Jordeboksgård


2 Östre Torp

Toröd

Jordeboksgård


1 Toröd

Trolleröd

Namn


LM, JR, EK: Trålleröd

Jordeboksgård


1 Trolleröd

Törreby

Jordeboksgårdar


1 Övre Törreby
2 Nedre Törreby

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1546 - 12:609/753

Völsröd

Namn


LM, JR, EK: Vulseröd

Jordeboksgård


1 Völsröd

Åker

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Åker
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost