Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Spekeröds socken

Spekeröd kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Speekeröödh Sochn:

52 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 22 gårdar x 1 mantal, 14 x 1/2, 7 x 1/4 och 9 x 1/8.

Sammanlagt 31 7/8 mantal, varav 19 1/4 skatte (29 jbg), 8 1/8 krono (18), 4 utsockne frälse (4) och 1/2 ofrimans frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Speekeröödh Prästegård), 2 torp (krono) och 1 tomt (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


A B D E G H K L M R S T U Å Ä
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Anvik

Jordeboksgård


1 Anvik

Apleröd

Jordeboksgårdar


1 Östre Apleröd
2 Västre Apleröd

Asperunnen

Namn


JR: Asperunden

Jordeboksgård


1 Asperunnen
Backen, se Ålkistebacken

Berg

Jordeboksgård


1 Berg

Brattås

Namn


LM, JR: -

Jordeboksgård


1 Brattås
Jordlght.

Bräcketorp

Jordeboksgårdar


1 Bräcketorp Västerg.
2 Bräcketorp Österg.

Båslöcke

Namn


LM, JR, EK: Båtslycke

Jordeboksgård


1 Båslöcke

Dyrtorp

Jordeboksgård


1 Dyrtorp

Ekdalen

Namn


LM, JR, EK: Äggdalen

Jordeboksgård


1 Ekdalen

Garde

Namn


LM, JR, EK: Gåre

Jordeboksgård


1 Garde

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1500 - 5:989/711

Grinstorp

Jordeboksgård


1 Grinstorp

Groland

Jordeboksgårdar


1 Groland Österg.
2 Groland Västerg.
3 Groland Mellomg.

Görvattensbacken

Namn


LM, EK: Gårvattensbacken
JR: Gårvattensbäcken

Jordeboksgård


1 Görvattensbacken

Gössby

Jordeboksgårdar


1 Nedre Gössby med Koleberg
2 Övre Gössby

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1465 - 3:868/633

Hallekollen

Namn


LM, JR, EK: Hallekullen

Jordeboksgårdar


1 Övre Hallekollen
2 Nedre Hallekollen

Harås

Jordeboksgårdar


1 Västre Harås [Högane; Högen]
2 Östre Harås [Harås]

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1485 - 14:158/125

Holt

Namn


LM, JR, EK: Hålt

Jordeboksgård


1 Holt

Hästeberget

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Hästeberget

Hög

Jordeboksgård


1 Hög
Högane [Högen], se Harås

Kleva

Jordeboksgård


1 Kleva
Koleberg [Kåleberg], se Gössby

Krogslöcke

Namn


LM, EK: Krokslycke
JR: Krogslycke

Jordeboksgård


1 Krogslöcke

Kverndalen

Namn


LM: Kvarndalen
JR, EK: -

Jordeboksgård


1 Kverndalen

Kännestorp

Jordeboksgårdar


1 Övre Kännestorp
2 Västre Kännestorp
3 Östre Kännestorp

Kärr

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Kärr
Äng u. Spekeröds Prästegard.

Labol

Jordeboksgård


1 Labol

Lillevatten

Jordeboksgård


1 Lillevatten
Ligger på norrra sidan av sjön Lillevatten; på södra sidan ligger gården Lillevatten i Jörlands s:n.

Lundby

Jordeboksgårdar


1 Nordre Lundby
2 Söndre Lundby

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1571 - 15:736/847

Lurås

Jordeboksgård


1 Lurås

Mellby

Namn


LM, JR, EK: Mällby

Jordeboksgård


1 Mellby

Råhagen

Jordeboksgård


1 Råhagen

Rödet

Namn


LM, JR, EK: Röd

Jordeboksgård


1 Rödet

Röra

Jordeboksgårdar


1 Over-Röra
2 Neder-Röra

Smunstorp

Namn


LM, JR, EK: Smundstorp

Jordeboksgård


1 Smunstorp

Spekeröds Prästegard

Namn


LM, JR, EK: Spekeröds Prästgård

Jordeboksgård


1 Spekeröds Prästegard

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Spekeröds s:n)
1485 - 14:158/125
1500 - 5:989/711
1534 - 8:724/769
Se också Kärr.

Stötten

Jordeboksgård


1 Stötten

Svallen

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Svallen

Svartedalen

Jordeboksgård


1 Svartedalen

Torp

Jordeboksgård


1 Torp

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1485 - 14:158/125, 127

Tveten

Jordeboksgårdar


1 Nordre Tveten
2 Söndre Tveten
Ulrikelund [Ulricelund], se Ålebacka

Åketorp

Jordeboksgård


1 Åketorp

Ålebacka

Namn


Också: [Ålebacken]; Ulrikelund [Ulricelund]

Jordeboksgårdar


1 Ålebacka Västerg.
2 Ålebacka Österg.

Ålkistebacken

Namn


Också: Backen
JR: Ålekistebacken

Jordeboksgård


1 Ålkistebacken
Äggdalen, se Ekdalen
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost