Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Spekeröds socken

Jordeboken

1697 omfattade Speekeröödh Sochn:

52 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 22 gårdar x 1 mantal, 14 x 1/2, 7 x 1/4 och 9 x 1/8.

Sammanlagt 31 7/8 mantal, varav 19 1/4 skatte (29 jbg), 8 1/8 krono (18), 4 utsockne frälse (4) och 1/2 ofrimans frälse (1).

Dessutom ej mantalssatta: 1 prästgård (Speekeröödh Prästegård), 2 torp (krono) och 1 tomt (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.

A B D E G H K L M R S T U Å Ä

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Anvik

Jordeboksgård


1 Anvik

Apleröd

Jordeboksgårdar


1 Östre Apleröd
2 Västre Apleröd

Asperunnen

Namn


JR (EKB): Asperunden

Jordeboksgård


1 Asperunnen
Backen, se Ålkistebacken

Berg

Jordeboksgård


1 Berg

Brattås

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Brattås
Jordlght.

Bräcketorp

Jordeboksgårdar


1 Bräcketorp Västerg.
2 Bräcketorp Österg.

Båslöcke

Namn


LM och JR (EKB): Båtslycke

Jordeboksgård


1 Båslöcke

Dyrtorp

Jordeboksgård


1 Dyrtorp

Ekdalen

Namn


LM: -
JR (EKB): Äggdalen

Jordeboksgård


1 Ekdalen

Garde

Namn


LM och JR (EKB): Gåre

Jordeboksgård


1 Garde

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1500 - 5:989/711

Grinstorp

Jordeboksgård


1 Grinstorp

Groland

Jordeboksgårdar


1 Groland Österg.
2 Groland Västerg.
3 Groland Mellomg.

Görvattensbacken

Namn


LM:: Gårvattensbacken
JR (EKB): Gårvattensbäcken

Jordeboksgård


1 Görvattensbacken

Gössby

Jordeboksgårdar


1 Nedre Gössby med Koleberg
2 Övre Gössby

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1465 - 3:868/633

Hallekollen

Namn


LM och JR (EKB): Hallekullen

Jordeboksgårdar


1 Övre Hallekollen
2 Nedre Hallekollen

Harås

Jordeboksgårdar


1 Västre Harås [Högane; Högen]
2 Östre Harås [Harås]

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1485 - 14:158/125

Holt

Namn


LM och JR (EKB): Hålt

Jordeboksgård


1 Holt

Hästeberget

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Hästeberget

Hög

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Hög
Högane [Högen], se Harås

Kleva

Jordeboksgård


1 Kleva
Koleberg [Kåleberg], se Gössby

Krogslöcke

Namn


LM: Krokslycke
JR (EKB): Krogslycke

Jordeboksgård


1 Krogslöcke

Kverndalen

Namn


LM: Kvarndalen
JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Kverndalen

Kännestorp

Jordeboksgårdar


1 Övre Kännestorp
2 Västre Kännestorp
3 Östre Kännestorp

Kärr

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Kärr
Äng u. Spekeröds Prästegard.

Labol

Jordeboksgård


1 Labol

Lillevatten

Jordeboksgård


1 Lillevatten
Ligger på norrra sidan av sjön Lillevatten; på södra sidan ligger gården Lillevatten i Jörlands s:n.

Lundby

Jordeboksgårdar


1 Nordre Lundby
2 Söndre Lundby

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1571 - 15:736/847

Lurås

Jordeboksgård


1 Lurås

Mellby

Namn


LM och JR (EKB): Mällby

Jordeboksgård


1 Mellby

Råhagen

Jordeboksgård


1 Råhagen

Rödet

Namn


LM och JR (EKB): Röd

Jordeboksgård


1 Rödet

Röra

Jordeboksgårdar


1 Over-Röra
2 Neder-Röra

Smunstorp

Namn


LM och JR (EKB): Smundstorp

Jordeboksgård


1 Smunstorp

Spekeröds Prästegard

Namn


LM: Prästgården
JR (EKB): Spekeröds Prästgård

Jordeboksgård


1 Spekeröds Prästegard

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Spekeröds s:n)
1485 - 14:158/125
1500 - 5:989/711
1534 - 8:724/769
Se också Kärr.

Stötten

Jordeboksgård


1 Stötten

Svallen

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Svallen

Svartedalen

Jordeboksgård


1 Svartedalen

Torp

Jordeboksgård


1 Torp

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1485 - 14:158/125, 127 *
* Internetutgåvan är ofullständig

Tveten

Jordeboksgårdar


1 Nordre Tveten
2 Söndre Tveten
Ulricelund, se Ålebacka

Åketorp

Jordeboksgård


1 Åketorp

Ålebacka

Namn


Också: [Ulricelund; Ålebacken]

Jordeboksgårdar


1 Ålebacka Västerg.
2 Ålebacka Österg.

Ålkistebacken

Namn


Också: Backen
JR (EKB): Ålekistebacken

Jordeboksgård


1 Ålkistebacken
Äggdalen, se Ekdalen
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost