Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Åcklands socken

Jordeboken

1697 omfattade Ucklum Sochn:

46 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 12 gårdar x 1 mantal, 3 x 3/4, 23 x 1/2, 7 x 1/4 och 1 x 1/8.

Sammanlagt 27 5/8 mantal, varav 10 skatte (16 jbg), 7 5/8 krono (18), 1/2 prästebol (1) och 9 1/2 utsockne frälse (11).

Dessutom ej mantalssatt: 1 ålfiske (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.

A B D E F G H K L P R S T U Å Ä

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Amdal

Jordeboksgård


1 Amdal
Hörde intill 1694 till Hjartums socken, Torpe skeppreda.

Backa

Jordeboksgård


1 Backa

Backane

Namn


LM och JR (EKB): Backarna

Jordeboksgård


1 Backane
Torp.
Avstyckat från Dal.

Berg

Jordeboksgård


1 Berg

Bron

Namn


LM och JR (EKB): Broan

Jordeboksgård


1 Bron
Torp.
Avstyckat från Tosteröd.

Buxeröd

Jordeboksgård


1 Buxeröd

Byrholt

Namn


LM och JR (EKB): Bjurhålt

Jordeboksgård


1 Byrholt

Dagfinseröd

Namn


LM och JR (EKB): Daffinseröd

Jordeboksgård


1 Dagfinseröd

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1523 - 18:251/231

Dal

Jordeboksgårdar


1 Dal Bergeg.
2 Dal Mellomg.
3 Dal Österg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1465 - 3:868/632
Se också Backane.

Ekrera

Namn


Också: [Eckrorna, Äckrorna]
LM och JR (EKB): Ekrerne

Jordeboksgård


1 Ekrera
Torp.

Frågott

Namn


LM: Kesås
JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Frågott
Torp.

Grössby

Namn


LM och JR (EKB):Grössbyn

Jordeboksgårdar


1 Grössby Mellomg. [Mellom-Grössby]
2 Grössby Österg. [Östre Grössby]
3 Grössby Nordg. [Nordre Grössby]
4 Grössby Sörg. [Söndre Grössby el. Sörbyn]

Hamra

Jordeboksgård


1 Hamra

Holkekärr

Namn


LM och JR (EKB): Hålkekärr

Jordeboksgårdar


1 Holkekärr Sörg. [Söndre Holkekärr]
2 Holkekärr Nordg. [Nordre Holkekärr]

Huveröd

Jordeboksgårdar


1 Nordre Huveröd
2 Söndre Huveröd

Hällbolund

Namn


LM och JR (EKB): Hällebolund

Jordeboksgård


1 Hällbolund
Torp.
Avstyckat från Tosteröd.

Härgudseröd

Namn


LM och JR (EKB): Härgusseröd

Jordeboksgårdar


1 Härgudseröd Nordg. [Nordre Härgudseröd]
2 Härgudseröd Sörg. [Söndre Härgudseröd]
Kesås, se Frågott

Komperöd

Jordeboksgårdar


1 Store Komperöd
2 Lille Komperöd

Lunden

Jordeboksgård


1 Lunden

Pottebacken

Namn


LM och JR (EKB): Presstorp
Namnet ändrades officiellt till Presstorp 1896.

Jordeboksgård


1 Pottebacken

Prästegärde

Namn


LM och JR (EKB): Prästgärde

Jordeboksgård


1 Prästegärde

Röd

Jordeboksgårdar


1 Nordre Röd [Östre Röd]
2 Västre Röd [Röd Västerg.]
Se också Söndre Röd.

Röd, Söndre

Namn


LM och JR (EKB): Södra Röd

Jordeboksgårdar


1 Söndre Röd
Säkerligen ursprungligen en del av Röd.

Sandbacka

Jordeboksgård


1 Sandbacka

Sköllunga

Jordeboksgårdar


1 Sköllunga Österg.
2 Sköllunga Västerg.
3 Sköllunga Overg.
4 Sköllunga Mellomg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1430 - 2:702/527
1431 - 3:708/508
1448 - 10:194/150
1540 - 13:659/746

Smedseröd

Jordeboksgård


1 Smedseröd

Stubberöd

Jordeboksgård


1 Stubberöd

Svartehallen

Namn


Också: Skogen

Jordeboksgård


1 Svartehallen

Svenshögen

Jordeboksgård


1 Svenshögen

Sågen

Jordeboksgård


1 Sågen

Tjurbacken

Jordeboksgård


1 Tjurbacken

Tolseröd

Namn


LM: -
JR (EKB): Tållseröd

Jordeboksgård


1 Tolseröd

Torneröd

Namn


LM och JR (EKB): Törneröd

Jordeboksgård


1 Torneröd

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1465 - 3:868/632

Tosteröd

Namn


LM och JR (EKB): Tåsteröd

Jordeboksgårdar


1 Tosteröd Västerg.
2 Tosteröd Österg.
Se också Bron och Hällbolund.

Tönneröd

Jordeboksgård


1 Tönneröd
Ucklum, se Åckland

Åckland

Namn


LM och JR (EKB): Ucklum

Jordeboksgårdar


1 Åckland Overg.
2 Åckland Nedeg.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Åcklands s:n)
1448 - 10:194/150
1465 - 3:868/632
Äckrorna, se Ekrera
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost