Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Röra socken

Jordeboken

1697 omfattade Röör Sochn:

47 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 22 gårdar x 1 mantal, 2 x 5/8, 13 x 1/2 och 10 x 1/4.

Sammanlagt 32 1/4 mantal, varav 14 3/4 skatte (21 jbg), 4 krono (7), 2 3/4 kloster (5), 3/4 prästebol (2), 9 adelns utsockne frälse (11) och 1 ofrimans frälse (1).

Dessutom ej mantalssatt: 1 teg (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn; 4. 1881 års jordebok.

A B D F G H K L M N P R S T U V Ä Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Asletorp


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Assletorp

Jordeboksgård


1 Asletorp
        (1 mtl)
Överf. t. Molands s:n 1857.

Basteskår


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Basteskår
        (1/2 mtl)

Berg


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Berg
        (1/2 mtl)

Björfjäll


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Björfjäll
        (1/4 mtl)

Blötekärr


(1 torp)

Namn


LM: Blötkärr
JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Blötekärr
        (torp)
JB 1881: U. Skredseröd.

Bossbräcka


(1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Båtsbräcka

Jordeboksgård


1 Bossbräcka
        (1/4 mtl)

Brattås


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Brattås Västerg.
        (1 mtl)
2 Brattås Österg.
        (1 mtl)

Bua


(3/4 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Väster-Bua [Bua Västerg.]
        (1/2 mtl)
2 Öster-Bua [Bua Österg.]
        (1/4 mtl)

Bön


(5/8 mtl)

Jordeboksgård


1 Bön
        (5/8 mtl)

Dalby


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Dalby
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1317 - 3:110/108
1422 -3:664/480

Dandalen


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Dandalen
        (1/2 mtl)

Fiskebäcksdalen


(1 torp)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Fiskebäcksdalen
        (torp)
JB 1881: U. Gulliksröd.

Fundeskärr


(1/2 mtl)

Namn


JR (EKB): Fundeskär

Jordeboksgård


1 Fundeskärr
        (1/2 mtl)

Granbua


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Granbua
        (1/4 mtl)

Gulliksröd


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Gullixeröd

Jordeboksgård


1 Gulliksröd
        (1 mtl)
Se också Fiskebäcksdalen. Överf. t. Molands s:n 1857.

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1430 - 2:702/527

Gökesäter


(1 1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Göksäter

Jordeboksgårdar


1 Gökesäter Österg.
        (1/2 mtl)
2 Gökesäter Västerg.
        (1 mtl)

Henån


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Henån
        (1 mtl)
Se också Pinneröd.

Hougen


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Hogen

Jordeboksgård


1 Hougen
        (1/2 mtl)

Hvena


(1 1/4 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Vena

Jordeboksgårdar


1 Lille Hvena
        (1/4 mtl)
2 Store Hvena
        (1 mtl)

Hällern


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Hällern
        (1/2 mtl)

Häröd


(2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Nedre Häröd [Häröd Nedeg.]
        (1 mtl)
2 Övre Häröd [Häröd Overg.]
        (1 mtl)

Högeliden


(1/2 mtl)

Namn


JR (EKB): Högelid

Jordeboksgård


1 Högeliden
        (1/2 mtl)

Kocketorp


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Kocketorp
        (1/4 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1354 - 2:326/267

Kolbuxeröd


(1 mtl)

Namn


JR (EKB): Kollbuxeröd

Jordeboksgård


1 Kolbuxeröd
        (1 mtl)

Kopperöd


(1/4 mtl)

Jordeboksgård


1 Kopperöd
        (1/4 mtl)

Kändalen


(1/4 mtl)

Namn


JR (EKB): Kindal

Jordeboksgård


1 Kändalen
        (1/4 mtl)

Kärra


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Kärra
        (1 mtl)

Lerskall


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Lerskall
        (1 mtl)

Lunden


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Lunden
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1424 - 14:40/33-34

Museröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Museröd
        (1 mtl)
Se också Muserödtegen.

Muserödtegen


(1 utj)

Namn


JR (EKB): Muserödstegen

Jordeboksgård


1 Muserödtegen
        (utj)
JB 1881: U. Museröd.

Naveröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Naveröd
        (1 mtl)

Nävrekärr


(1 mtl)

Namn


JR (EKB): Näverkärr

Jordeboksgård


1 Nävrekärr
        (1 mtl)
Se också Tegen.

Pinneröd


(1 torp)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Pinneröd
        (torp)
JB 1881: U. Henån.

Prästbacka


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Prästbacka
        (1/2 mtl)

Rämmedalen


(5/8 mtl)

Jordeboksgård


1 Rämmedalen
        (5/8 mtl)

Röd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Röd
        (1 mtl)

Röra


(1 1/2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Lille Röra
        (1/2 mtl)
2 Store Röra
        (1 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
(Inkl. Röra s:n)
1422 - 3:664/480
1424 - 14:40/34

Skredseröd


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Skredseröd
        (1 mtl)
Se också Blötekärr.

Svineviken


(1/2 mtl)

Jordeboksgård


1 Svineviken
        (1/2 mtl)

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1423 - 14:39/33
1424 - 14:40/33-34

Tegen


(1 torp)

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Tegen
        (torp)
JB 1881: U. Nävrekärr.

Utegard


(1/2 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Utegård

Jordeboksgård


1 Utegard
        (1/2 mtl)

Utgard


(1 mtl)

Namn


LM och JR (EKB): Utgård

Jordeboksgård


2 Utgard
        (1 mtl)
Vena, se Hvena

Äng


(1 mtl)

Jordeboksgård


1 Äng
        (1 mtl)

Ölseröd


(1/2 mtl)

Jordeboksgårdar


1 Ölseröd Nedeg.
        (1/4 mtl)
2 Ölseröd Overg.
        (1/4 mtl)
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost