Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Ödsmåls socken

Ödsmål kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

1697 omfattade Ödhzmåhl Sochn:

68 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 11 gårdar x 1 mantal, 27 x 1/2, 21 x 1/4 och 9 x 1/8.

Sammanlagt 30 7/8 mantal, varav 12 5/8 skatte (25 jbg), 10 1/2 krono (27), 4 1/2 utsockne frälse (10) och 3 1/4 ofrimans frälse (6).

Dessutom ej mantalssatt: 1 torp (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta

Allmänna fakta om jordeböcker (inte bara 1697 års) och deras innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


A B D E G H J K L M N P R S T V Å Ö
Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Apleröd

Jordeboksgårdar


1 Söndre Apleröd
2 Nordre Apleröd

Berg

Namn


Förr: Berger

Jordeboksgårdar


1 Östre Berg
2 Västre Berg
3 Berg eller Kärrhage
Berg, se också Gamleberg

Bräcke

Jordeboksgårdar


1 Store Bräcke
2 Lille Bräcke

Brännera

Namn


Också: [Brännorna]; Åsebrännera [Åsebrännorna]
LM: -
JR, EK: Åsebränna

Jordeboksgård


1 Brännera
Torp.

Bua

Jordeboksgård


1 Bua

Byn

Namn


Förr: Stenung

Jordeboksgårdar


1 Byn Nordg.
2 Byn Mellomg.
3 Byn Sörg.
4 Byn Österg.

Börjestorpet

Namn


LM: -
JR, EK: Börjestorp

Jordeboksgård


1 Börjestorpet

Börsgärde

Jordeboksgård


1 Börsgärde

Drammersröd

Jordeboksgård


1 Drammersröd

Dälna

Namn


LM, JR, EK: Dälene

Jordeboksgård


1 Dälna

Evenås

Jordeboksgård


1 Evenås

Gamleberg

Namn


Förr: Berg

Jordeboksgård


1 Gamleberg
Gatera [Gatorna], se Mastebacken

Grinnerås

Jordeboksgård


1 Grinnerås

Gröteröd

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Gröteröd

Gullborga

Namn


JR: Stora Gullberg

Jordeboksgård


1 Gullborga

Hagen

Namn


Förr: Lille Röra

Jordeboksgård


1 Hagen
Hammer, Lille [Hammar, Lilla], se Lillehammer

Houg, Nordre

Namn


LM, EK: Norra Hog
JR: Houg Norra

Jordeboksgårdar


3 Nordre Houg

Houg, Söndre

Namn


LM: -
JR: Houg
EK: Hog

Jordeboksgårdar


1 Söndre Houg Sörg. (Söndre Houg)
2 Söndre Houg Nordg. (Nedre Houg)

Husebacken

Jordeboksgård


1 Husebacken

Hålebäcken

Namn


LM: -
JR, EK: Hullbäcken

Jordeboksgård


1 Hålebäcken

Hälle

Jordeboksgård


1 Hälle

Hällesdalen

Jordeboksgårdar


1 Övre Hällesdalen
2 Nedre Hällesdalen

Jordhammer

Namn


LM, JR, EK: Jordhammar

Jordeboksgårdar


1 Östre Jordhammer
2 Västre Jordhammer

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1523 - 18:251/230

Järnblästern

Namn


LM, JR, EK: Järnblästen

Jordeboksgård


1 Järnblästern

Klippan

Namn


EK: -

Jordeboksgård


1 Klippan
Torp.

Kläpp

Jordeboksgård


1 Kläpp

Korsgarden

Namn


LM, JR: Korsgård
EK: Korsgården

Jordeboksgård


1 Korsgarden

Krok

Jordeboksgård


1 Krok

Krontuft

Namn


LM, JR, EK: Krontofta

Jordeboksgård


1 Krontuft

Kyllingedalen

Namn


LM, JR, EK: Kycklingedalen

Jordeboksgård


1 Kyllingedalen

Käderöd

Namn


JR: Tjäderöd

Jordeboksgård


1 Käderöd
Kärrhage, se Berg

Lasshammer

Namn


LM, JR, EK: Lasshammar

Jordeboksgård


1 Lasshammer

Lillehammer

Namn


Också: Lille Hammer
LM: Lillhammar
JR, EK: Lilla Hammar

Jordeboksgård


1 Lillehammer

Lunden

Namn


LM: -
JR, EK: Lund

Jordeboksgård


1 Lunden

Lunna

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Lunna

Mastebacken

Namn


Också: Gatera [Gatorna]
JR, EK: Mastebräckan

Jordeboksgård


1 Mastebacken

Näs

Namn


Också: Ribbenäs (i dag endast en del av Näs, men möjligen användes namnet förr om hela Näs)

Jordeboksgård


1 Näs

Nösteröd

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Nösteröd

Panneröd

Jordeboksgård


1 Panneröd

Pannerödsmaden

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Pannerödsmaden
Jordlght.

Pjöckeröd

Namn


LM, JR, EK: Pjökeröd

Jordeboksgård


1 Pjöckeröd
Ribbenäs, se Näs

Ribbetegen

Jordeboksgård


1 Ribbetegen

Rinnela

Jordeboksgård


1 Rinnela

Roderöd

Namn


LM, JR, EK: Roteröd

Jordeboksgård


1 Roderöd

Röd

Jordeboksgård


1 Röd

Röra

Jordeboksgård


1 Röra
Röra, Lille, se Hagen

Sanden

Jordeboksgårdar


1 Nordre Sanden
2 Söndre Sanden

Skräppås

Jordeboksgård


1 Skräppås

Skröperöd

Jordeboksgård


1 Skröperöd

Skår, Söndre

Jordeboksgårdar


2 Söndre Skår

Skår, Östre

Namn


Också: Nordre Skår

Jordeboksgårdar


1 Östre Skår

Sköttegarden

Namn


Förr: Slätten
LM, EK: Skyttegården
JR: Slätten eller Sköttegård

Jordeboksgård


1 Sköttegarden
Slätten, se Sköttegarden
Stenung, se Byn

Strippelkärr

Namn


LM, JR, EK: Stripplekärr

Jordeboksgård


1 Strippelkärr

Stärrkärr

Namn


LM, JR, EK: Starrkärr

Jordeboksgårdar


1 Nordre Stärrkärr
2 Söndre Stärrkärr

Talbo

Jordeboksgård


1 Talbo

Tegen

Jordeboksgårdar


1 Västre Tegen
2 Östre Tegen
Tjäderöd, se Käderöd

Videsgärde

Namn


LM, JR, EK: Viddesgärde

Jordeboksgård


1 Videsgärde

Å

Namn


JR: Åh

Jordeboksgård


1 Å

Årgren

Namn


LM, JR, EK: Åregren

Jordeboksgårdar


1 Stor-Årgren
2 Lill-Årgren
Åsebrännera [Åsebränna; Åsebrännorna], se Brännera

Ödsmåls Prästegard

Namn


LM, JR, EK: Ödsmåls Prästgård

Jordeboksgård


1 Ödsmåls Prästegard

Öröd

Jordeboksgård


1 Öröd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost