Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Ödsmåls socken

Jordeboken

1697 omfattade Ödhzmåhl Sochn:

68 mantalssatta jordeboksgårdar (jbg), fördelade på 11 gårdar x 1 mantal, 27 x 1/2, 21 x 1/4 och 9 x 1/8.

Sammanlagt 30 7/8 mantal, varav 12 5/8 skatte (25 jbg), 10 1/2 krono (27), 4 1/2 utsockne frälse (10) och 3 1/4 ofrimans frälse (6).

Dessutom ej mantalssatt: 1 torp (krono).

(Observera att 1697 års jordebok inte är källan till nedanstående gårdsförteckning.)
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.

A B D E G H J K L M N P R S T V Å Ö

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Apleröd

Jordeboksgårdar


1 Söndre Apleröd
2 Nordre Apleröd

Berg

Namn


Förr: Berger

Jordeboksgårdar


1 Östre Berg
2 Västre Berg
3 Berg eller Kärrhage
Berg, se också Gamleberg

Bräcke

Jordeboksgårdar


1 Store Bräcke
2 Lille Bräcke

Brännera

Namn


Också: [Brännorna]; Åsebrännera [Åsebrännorna]
LM: -
JR (EKB): Åsebränna

Jordeboksgård


1 Brännera
Torp.

Bua

Jordeboksgård


1 Bua

Byn

Namn


Förr: Stenung

Jordeboksgårdar


1 Byn Nordg.
2 Byn Mellomg.
3 Byn Sörg.
4 Byn Österg.

Börjestorpet

Namn


LM: -
JR (EKB): Börjestorp

Jordeboksgård


1 Börjestorpet

Börsgärde

Jordeboksgård


1 Börsgärde

Drammersröd

Jordeboksgård


1 Drammersröd

Dälna

Namn


LM och JR (EKB): Dälene

Jordeboksgård


1 Dälna

Evenås

Jordeboksgård


1 Evenås

Gamleberg

Namn


Förr: Berg

Jordeboksgård


1 Gamleberg
Gatera [Gatorna], se Mastebacken

Grinnerås

Jordeboksgård


1 Grinnerås

Gröteröd

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Gröteröd

Gullborga

Namn


JR (EKB): Stora Gullberg

Jordeboksgård


1 Gullborga

Hagen

Namn


Förr: Lille Röra

Jordeboksgård


1 Hagen
Hammer, Lille [Hammar, Lilla], se Lillehammer

Houg, Nordre

Namn


LM: Norra Hog
JR (EKB): Houg Norra

Jordeboksgårdar


3 Nordre Houg

Houg, Söndre

Namn


Också: [Hog]
LM: -
JR (EKB): Houg

Jordeboksgårdar


1 Söndre Houg Sörg. [Söndre Houg]
2 Söndre Houg Nordg. [Nedre Houg]

Husebacken

Jordeboksgård


1 Husebacken

Hålebäcken

Namn


LM: -
JR (EKB): Hullbäcken

Jordeboksgård


1 Hålebäcken

Hälle

Jordeboksgård


1 Hälle

Hällesdalen

Jordeboksgårdar


1 Övre Hällesdalen
2 Nedre Hällesdalen

Jordhammer

Namn


LM och JR (EKB): Jordhammar

Jordeboksgårdar


1 Östre Jordhammer
2 Västre Jordhammer

Arkiv


Diplomatarium Norvegicum:
1523 - 18:251/230

Järnblästern

Namn


LM och JR (EKB): Järnblästen

Jordeboksgård


1 Järnblästern

Klippan

Jordeboksgård


1 Klippan
Torp.

Kläpp

Jordeboksgård


1 Kläpp

Korsgarden

Namn


LM och JR (EKB): Korsgård

Jordeboksgård


1 Korsgarden

Krok

Jordeboksgård


1 Krok

Krontuft

Namn


LM: -
JR (EKB): Krontofta

Jordeboksgård


1 Krontuft

Kyllingedalen

Namn


LM och JR (EKB): Kycklingedalen

Jordeboksgård


1 Kyllingedalen

Käderöd

Namn


JR (EKB): Tjäderöd

Jordeboksgård


1 Käderöd
Kärrhage, se Berg

Lasshammer

Namn


LM och JR (EKB): Lasshammar

Jordeboksgård


1 Lasshammer

Lillehammer

Namn


Också: Lille Hammer
LM: Lillhammar
JR (EKB): Lilla Hammar

Jordeboksgård


1 Lillehammer

Lunden

Namn


LM: -
JR (EKB): Lund

Jordeboksgård


1 Lunden

Lunna

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Lunna

Mastebacken

Namn


Också: Gatera [Gatorna]
JR (EKB): Mastebräckan

Jordeboksgård


1 Mastebacken

Näs

Namn


Också: Ribbenäs (i dag endast en del av Näs, men möjligen användes namnet förr om hela Näs)

Jordeboksgård


1 Näs

Nösteröd

Namn


LM: -

Jordeboksgård


1 Nösteröd

Panneröd

Jordeboksgård


1 Panneröd

Pannerödsmaden

Namn


LM och JR (EKB): -

Jordeboksgård


1 Pannerödsmaden
Jordlght.

Pjöckeröd

Namn


LM och JR (EKB): Pjökeröd

Jordeboksgård


1 Pjöckeröd
Ribbenäs, se Näs

Ribbetegen

Jordeboksgård


1 Ribbetegen

Rinnela

Jordeboksgård


1 Rinnela

Roderöd

Namn


LM och JR (EKB): Roteröd

Jordeboksgård


1 Roderöd

Röd

Jordeboksgård


1 Röd

Röra

Jordeboksgård


1 Röra
Röra, Lille, se Hagen

Sanden

Jordeboksgårdar


1 Nordre Sanden
2 Söndre Sanden

Skräppås

Jordeboksgård


1 Skräppås

Skröperöd

Jordeboksgård


1 Skröperöd

Skår, Söndre

Jordeboksgårdar


2 Söndre Skår

Skår, Östre

Namn


Också: Nordre Skår

Jordeboksgårdar


1 Östre Skår

Sköttegarden

Namn


Förr: Slätten
LM: Skyttegården
JR (EKB): Slätten eller Sköttegård

Jordeboksgård


1 Sköttegarden
Slätten, se Sköttegarden
Stenung, se Byn

Strippelkärr

Namn


LM och JR (EKB): Stripplekärr

Jordeboksgård


1 Strippelkärr

Stärrkärr

Namn


LM och JR (EKB): Starrkärr

Jordeboksgårdar


1 Nordre Stärrkärr
2 Söndre Stärrkärr

Talbo

Jordeboksgård


1 Talbo

Tegen

Jordeboksgårdar


1 Västre Tegen
2 Östre Tegen
Tjäderöd, se Käderöd

Videsgärde

Namn


LM och JR (EKB): Viddesgärde

Jordeboksgård


1 Videsgärde

Å

Namn


JR (EKB): Åh

Jordeboksgård


1 Å

Årgren

Namn


LM: -
JR (EKB): Åregren

Jordeboksgårdar


1 Stor-Årgren
2 Lill-Årgren
Åsebrännera [Åsebränna; Åsebrännorna], se Brännera

Ödsmåls Prästegard

Namn


LM: Ödsmål
JR (EKB): Ödsmåls Prästgård

Jordeboksgård


1 Ödsmåls Prästegard

Öröd

Jordeboksgård


1 Öröd
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost