Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Gullholmens socken

Gullholmen kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Jordeboken 1697

Gårdsförteckning
Förklaring

På sidan Om Båhusarkivet - Gårdar finns förklaringar till sammandraget av 1697 års jordebok samt gårdsförteckningens olika delar, källor, stavning av namnen och förkortningar av gårdarnas jordnatur.

Jordeboken 1697

Gullholmen utbröts ur Molands socken som kapellförsamaling 1799 och blev egen socken 1923, och ingår därför i äldre jordeböcker bland Molands gårdar.

Gårdsförteckning (se nedan)

Källor (se förklaring)

2. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta.
3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn.
4. Lantmäteriets kartsök.
Stavning

Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.

Härm


(1 mtl och 1 ö)

Namn


LM, JR, EK: Härmanö

Jordeboksgårdar


1 Härm (Store Härm)
        (1 mtl)
2 Lille Härm
        (ö)
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     Â·     Epost