Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Gårdar   >

GÅRDAR
Gullholmens socken

Jordeboken

Gullholmen utbröts ur Molands socken som kapellförsamaling 1799 och blev egen socken 1923, och ingår därför i äldre jordeböcker bland Molands gårdar.
Fakta om jordeboken och dess innehåll finns på sidan Jordeböcker.

Gårdsförteckning (se nedan)


Källor (se förklaring): 1. Beskrivningen till 1930-talets ekonomiska karta; 3. Ortnamnsarkivets bok om häradets ortnamn; 4. 1881 års jordebok.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Härm


(1 mtl och 1 ö)

Namn


JR (EKB): Härmanö

Jordeboksgårdar


1 Härm [Store Härm]
        (1 mtl)
2 Lille Härm
        (ö)
Om Båhus Arkivguide: Gårdar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost